Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
Müdürden Mesaj

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yabancılara Türkçe Öğretim Merkezi (YÜTÖM), üniversitemizde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek için ülkemize gelen öğrencilerin yanı sıra diğer pek çok sebeple Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere dilimizi sevdirerek öğretmeyi hedeflemiş ve bu hedef doğrultusunda eğitimlerine 2016-2017 eğitim döneminde başlamıştır.

YÜTÖM’de donanımlı ve uzman akademik kadromuz ile güncel teknik, metot ve yaklaşımları benimseyerek Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde dört becerinin (okuma-dinleme-yazma-konuşma) geliştirilmesini göz önünde bulundurarak başlangıç (A1-A2) orta (B1-B2) ve ileri (C1) seviyelerde eğitim vermekteyiz.

YÜTÖM olarak sunduğumuz eğitimin hedefleri ise şunlardır:

Türkiye’de eğitim almak isteyen öğrencilere gerek günlük gerekse akademik hayatlarında ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri seviyede Türkçe eğitimi vermek.

Türkiye’de yaşayan ve yaşamaya devam edecek öğrencilerin, sosyal hayatlarını kolaylaştırıp iletişim becerilerini geliştirebilecekleri düzeyde Türkçeyi kullanabilmelerini sağlamak.

Düzenlenen gezi ve etkinliklerle Türk kültürünü tanıtmak ve Türkçeyi bağlamından koparmadan bütünsel olarak öğretmek.

Amaç ve hedeflerimiz çerçevesinde özveriyle çalışan akademik ve idari kadromuza teşekkür eder Türkçe öğrenmek isteyen tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
 

Öğr. Gör. Sümeyra ÖZKAN

YÜTÖM Müdürü