Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
-
YÜTÖM Müdürü

İkinci Dil Olarak Türkçe

Bugün yaklaşık 12 milyon km2’lik geniş bir coğrafyada, yirmi civarındaki yazı dili ve lehçesiyle 400 milyon kişi tarafından konuşulmakta olan Türkçe, dünyada en fazla konuşuru bulunan diller arasında beşinci sırada yer almaktadır. 2005 verilerine göre Türk yazı dili ve lehçeleri içerisinde Türkiye Türkçesi, ana dili olarak 78.943.349 kişi tarafından kullanılmaktadır. Tamamı ya da önemli bir bölümü Türkiye Türkçesinin coğrafyası içinde yer alan ülkeleri şöyle sıralayabiliriz:

* Bosna-Hersek * Karadağ * Arnavutluk * Sırbistan * Kosova * Makedonya * Yunanistan * Bulgaristan * Romanya * Türkiye * Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti * Güney Kıbrıs Rum Kesimi * Suriye * Irak

Bugün dünyada, yukarıda belirtilen asli coğrafya dışında, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, Büyük Britanya, İsveç, ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde de çeşitli nüfus oranlarıyla (bazılarında milyonlarca, bazılarında on binler) Türkiye Türkçesi konuşulmaktadır.


-
YÜTÖM Director

Turkish As A Second Language

Today, Turkish language with its written form and dialects is spoken by 400 million people in an area of 12 million square km. Turkish language occupies the fifth rank as a widely spoken language in the world. According to a survey made in 2005, Turkish with its written form and dialects is used as a mother tongue by 79 million people.

The Turkish diaspora includes:
Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Albenia, Serbia, Kosovo, Macedonia, Greece, Bulgaria, Romania, Turkey, Northern Cyprus, Southern Cyprus, Syria, Iraq

In addition, Turkish is spoken widely by migratory populations (in some countries by millions, in some countries by thousands) in Austria, Germany, Switzerland, France, Belgium, Netherlands, Great Britain, Sweden, the USA, Canada and Australia.


-

Турецкий, как иностранный язык

На сегодняшний день на территории около 12 миллионов км2, 400 миллионов людей говорят примерно на 20-и турецких языках и диалектах. Во всем мире среди часто используемых международных языков, турецкий язык занимает 5-ое место.

В соответствие с данными 2005-ого года среди турецких языков и диалектов, турко-турецкий язык используют как родной язык приблизительно 79 миллионов людей.

В ниже указанных странах частично или полностью используется турко-турецкий язык:

* Босния и Герцеговина * Албания * Сербия * Черногория * Греция * Болгария * Косово* Македония * Румыния * Турция * Турецкая Республика Северного Кипра * Южный Кипр * Сирия * Ирак

Кроме выше упомянутых стран, в наше время, в таких странах как Австрия, Германия, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Швеция, США, Канада, Австралия используют турко-турецкий язык в соответствие с долей населения (в некоторых странах миллионы, в некоторых десятки тысяч).