EN
Anasayfa / Haberler
Sanat ve Tasarım Sergisi

Öğrencinin temel tasarım ve desen derslerinde edindiği kazanımlarını bir proje kapsamında geliştirebildiği, disiplinlerarası bir anlayışı temel alan uygulamalar. Projenin oluşum, gelişim ve sonlandırma basamaklarının açıklanmasıyla, doğru malzeme seçimi ve uygulama yöntem-teknikleriyle projenin gelişim sürecinde, kişisel anlatım dilinin ve özgün tasarımların gelişmesi için araştırma, sentezleme, yorumlama yaptırılarak tasarım ilkelerine uygun, estetik değer taşıyan uygulamalı ürünler sergilenmektedir.

Öğrencilerin görsel sanatların bir çok alanıyla ilişki kurmalarını sağlamak, yaratıcılığın temeli olan sezgi ve algı gücünü geliştirmek, canlı ve cansız nesneler arasındaki plastik ilişkileri sorgulamak, kuramsal ve uygulamalı alanlarda sağlam bir gözlem ve ifade gücü kazandırmak ve özgün yapıtlar ortaya koyabilecekleri ortamları yaratması amaçlanmıştır.

Öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ümran Özbalcı Aria,Dr. Öğr. Üyesi Ebru Gamze Işıksaçan, Dr. Öğr. Üyesi Ergun Tunçkan’ nın yürüttüğü derslerde Grafik Tasarım bölümü öğrencileri tarafından yapılan çalışmalar 1-21 Mart tarihleri arasında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fuaye alanında sergilenecektir.