EN
Anasayfa / Haberler
Acı Kaybımız

qr


Prof. Dr. Nezhun GÖREN 1945 yılında Bafra-Samsun’da doğmuş, İ.Ü. Eczacılık Fakültesi lisans mezuniyetinin ardından doktorasını aynı fakültede merhum Prof. Dr. Ayhan Ulubelen’in danışmanlığında Bitki Kimyası alanında yapmıştır. Berlin Teknik Üniversitesi Organik Kimya Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmalarda bulunmuş, 1988 yılında doçent ünvanını alarak 1988-1998 yılları arasında İ.Ü. Eczacılık Fakültesinde doçent olarak görev yapmıştır. 1987-1998 yıllarında TÜBİTAK-MAM Temel Bilimler Enstitüsü Kimya Bölümünde çalışmış, 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’ne Profesör olarak atanarak Biyoloji Bölümü'nü kurmuştur.  2012 yılında YTÜ’den emekli olan akademisyenimiz, 2018 yılından itibaren T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanlığını sürdürmüştür.

Prof. Dr. Nezhun GÖREN sekiz adet yüksek lisans tezi, beş adet doktora tezi yönetmiş, uluslararası hakemli dergilerde 88 adet bilimsel makalesi yayınlanmıştır. Uluslararası bilimsel kitaplarda bölüm yazarlıkları bulunan Prof. Dr. Nezhun GÖREN, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda 47 adet bildiri sunmuş ve çok sayıda bilimsel proje yürütmüştür.


qr


Yayınlanma Tarihi : 22.4.2024