EN
Anasayfa / Haberler
Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülgen’in “Fatih ve İstanbul” Adlı Kitabının 3. Baskısı Yayınlandı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol ÜLGEN’in, Ahmet Kabaklı’nın Tercüman ve Türkiye gazetelerinde yayınlanan yazılarından hareket ederek Türk Edebiyatı Vakfı adına yayına hazırladığı “Fatih ve İstanbul” adlı kitabının 3. baskısı yayınlandı. Dr. Öğretim Üyesi Erol Ülgen’in yayınlanmış toplam 24 kitabı bulunmaktadır.

Bu kitapta, Ahmet Kabaklı’nın gazete yazılarından hareket ederek fetih mucizesinden, büyük Türk hakanı Fatih’ten, Fatih’in şairliğinden, bu büyük hakanın bize armağan ettiği İstanbul’un Türkleştirilmesinden, imarından, Ayasofya’dan, Boğaziçi’nin güzelliklerinden, Gülhane’den, Suriçi İstanbul’undan, İstanbul’un işgale uğradığı yıllardan, matbuat hayatının kalbinin attığı Cağaloğlu’ndan, Galata Köprüsü’nden, İstanbul’a yeterli ilgiyi göstermeyen yöneticilerden, İstanbul’un kirliliğinden, İstanbul’un karanlık sokaklarından, İstanbul’un serserilerinden, çirkin yapılaşmadan, yağmalanan kıyılarından, İstanbul’un Boğaz Köprülerinden, İstanbul sevdalısı Nedîm, Yahya Kemal, Necip Fazıl gibi şairlerden, İstanbul beyefendi ve hanımefendilerinin konuştukları İstanbul Türkçesinden, eğlence hayatından, tarihî ve turistik semlerden vs.den bahsedilmektedir.

Ahmet Kabaklı kimdir?

Ahmet Kabaklı, 30 Mayıs 1924’te Elazığ’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1948’de mezun oldu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu, Atatürk Eğitim Enstitüsü ve Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarında edebiyat hocalığı yaptı. Öğretmenlik yaparken bir yandan da Ankara Hukuk Fakültesine devam etti ve mezuniyetinden sonra kısa bir müddet avukatlık yaptı. Tercüman gazetesinin açtığı bir yarışmayla fıkra yazarı olarak basın dünyasına girdi. 1972’de Türk Edebiyatı dergisini ve 1978’de Türk Edebiyatı Vakfı’nı kurdu. 14 Aralık 1996 tarihinde kendisine "Şeyhülmuharrirîn" unvanı verildi. Ahmet Kabaklı 8 Şubat 2001’de İstanbul’da vefat etti.Yayınlanma Tarihi : 11.9.2020