EN
Anasayfa / Haberler
İYYÜ BAP Birimi Komisyonu, İlk Projeyi İmzaladı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP), Yürütücülüğünü Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Mine Küçüker’in yaptığı “Evcil hayvanlardan izole edilen E.coli suşlarında sınıf 1,2,3 integron varlığının antibiyotik direnci ile ilişkilendirilmesi” konulu projesini onayladı.

 

İYYÜ Rektörü ve BAP Birimi Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yaşar Hacısalioğlu ile Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ayşe Mine Küçüker ve Araştırmacılar Dr. Öğr. Üyesi Defne Gümüş, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kalaycı Yüksek arasında imzalanan projede; evcil hayvanların, direnç genlerine sahip bakterilerin insana bulaşmasında kaynak olup olmadıkları araştırılacak.

 

Araştırma projesine ilişkin olarak Prof. Dr. Ayşe Mine Küçüker yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Biliyorsunuz, bakterilerin mikropların neden olduğu (infeksiyon) hastalıklara ilişkin en önemli sorun, özellikle bakterilerin antibiyotiklere dirençli olmaları, yani antibiyotiklerin bakterileri artık etkileyemez hale gelmeleridir. Bu nedenle tedavide çok ciddi başarısızlıklar ortaya çıkmaktadır.  Bakterilerde antibiyotiklere dirençli olma özelliğini sağlayan genler bakteriler arasında birbirlerine nakledilebilmektedir; bu nedenle sorun hemen hemen tüm bakteri cinslerinde ve tüm dünyada hızla büyümeye devam etmektedir. Projemizde, insanlar ile her zaman yakın ilişkisi olan evcil hayvanların, bu direnç genlerine sahip  bakterileri  taşıyıp taşımadığı, yani evcil hayvanların, direnç genlerine sahip bakterilerin insana bulaşmasında kaynak olup olmadıkları, bir başka deyişle, evcil hayvanların dirençli  bakterilerin  toplumda yayılmasındaki  olası rolleri araştırılacaktır.  Bu konuda ülkemizde yapılmış bir çalışmaya tarafımızca rastlanmamıştır. Elde ettiğimiz bulguların önemli bir veri sunacağı, literatüre önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Bu proje, üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine sunulmuş ve kabul edilmiş ilk proje olma özelliğini taşıyor. Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin kurulmuş olması  çok önemli bir ilerlemedir; çünkü, biliyoruz ki bir üniversitenin olmazsa olmaz iki temel işlevi vardır: eğitim ve bunun ayrılmaz parçası araştırma.  Üniversitemize, fen ve sağlık alanlarında değişik bilim dallarında araştırmalar yapılabilecek kapsamlı bir “ Araştırma Laboratuvarı “ kazandırılmasında öncülük eden Mütevelli Başkan Vekili Sayın Alev Ofluoğlu’ya ve oluşum aşamasını başarıyla  gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Sarıkaya’ya candan teşekkür borcumuz vardır. Bu laboratuvarda  araştırma yapabilmenin koşulu, projelerin maddi olarak desteklenmesiydi. İşte BAP‘ın kurulabilmesi bu nedenle büyük önem taşımaktaydı ve nihayet gerçekleşti. Bu konudaki çabaları ile üniversite kelimesinde kavramsallaştırılan, gerek bilimsel gerekse toplumsal sorumluluklar bağlamındaki bütün evrensel özellik ve işlevleri  bilen, savunan ve uygulamakta kararlı olan Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’ya ve Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Dr. Azmi Ofluoğlu’ya   kendim, tüm akademisyenler,  ama özellikle üniversitemizin geleceği anlamını taşıyan genç akademisyenleri adına en içten teşekkürlerimi sunmak isterim.”Yayınlanma Tarihi : 2.7.2019