EN
Anasayfa / Haberler
Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülgen’in 5 Kitabı İkinci Baskı Yaptı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol ÜLGEN’in, Türk Dil Kurumu adına yayına hazırladığı 5 kitap ikinci baskılarını yaptı. Ahmet Midhat Efendi’nin romanlarından “Kafkas”, “Çengi”, “Gönüllü”, “Haydut Montari” ve “Paris’te Bir Türk” adlı romanların ikinci baskısı Türk Dil Kurumu tarafından yapıldı. Dr. Öğretim Üyesi Erol Ülgen’in yayınlanmış toplam 24 kitabı bulunmaktadır.

Ahmet Midhat Efendi kimdir?

Ahmet Midhat Efendi, 1844 yılında İstanbul’da doğdu. Zor şartlar altında hem çalıştı, hem okudu. Kendi gayreti ile Fransızca öğrendi. Tuna Valisi Midhat Paşa’nın maiyetinde bulundu. Becerisini gören Midhat Paşa, beraberinde Bağdat’a götürdü. Bağdat’ta iken Hace-i Evvel ve Kıssadan Hisse adlı eserlerini yazdı. İstanbul’a döndü ve basın ve yayın hayatında görülmeye ve tanınmaya başladı. Genç Osmanlılar Cemiyeti üyeleri ile birlikte Rodos’a sürgün edildi. Burada iken kendisini yetiştirme imkânı buldu. Yayınladığı dergi, kitap ve çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesi ile şöhreti yakaladı. İki yüz civarında telif, tercüme eser yazdı. Ahmet Midhat Efendi 1912 yılında İstanbul’da vefat etti.Yayınlanma Tarihi : 14.12.2018