EN
Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Tıp Fakültesi
Dekanın Mesajı

Zorlu bir sınavı başarı ile geride bırakarak gücünün ve yüceliğinin kaynağı insan sevgisi olan bir mesleğe ilk adımı atmış bulunuyorsunuz; sizleri yürekten kutluyorum. Sizler, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin öğrencilerisiniz; bu tercihiniz bizi gururlandırmıştır. Tıpta baş döndürücü gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Bu bağlamda tıp eğitimi de yeniden değerlendiriliyor, yeni bir şekil ve içerik kazanıyor. Biz fakültemizde ölçütleri belirlenmiş, gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan Bologna Kriterleri ile uyumlu bir eğitim/öğretim modeli uygulamak üzere programımızı belirledik.

Bu program öğrenci merkezli entegre sistemi temel almaktadır ve öğrencilerimizin teori ve pratik bütünlüğü içinde temel tıp bilgilerini ve becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.

Bunun yeterli olmayacağının bilinciyle bu bilgi ve becerilerin sosyal bilimler, etik, bilgisayar gibi alanlarla beslenerek pekiştirilmesini sağlamayı da bir görev sayıyoruz.

Amacımız, öğrencilerimizin, etkin bilgilenme becerilerini kazanmış, bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş, muhakeme yetenekleri gelişmiş, eleştirel düşünme yeteneği ile donanmış, yaşam boyu öğrenme ve beceri kazanma tutumunu benimsemiş, araştırmaya yönelmiş olarak mezun olmalarıdır.

Öğrencilerimizin, mezun olduklarında öğrenmekten, düşünmekten, araştırmaktan zevk alan, insan ve toplum sağlığını her şeyin üstünde gören mesleğine ve etik kurallara içten bağlı fedakâr, çalışkan hekimler olmaları en büyük dileğimdir.
 

Prof. Dr. Demir BUDAK

Tıp Fakültesi Dekanı