EN
Anasayfa / Akademik / Enstitüler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürün Mesajı

Lisansüstü Eğitimin Amacı; eğitim gören bireylere belirli bir alanda bilgi ve becerilerini geliştirerek iş hayatında daha aktif rol oynamalarına yardımcı olmak ve vizyoner bir bakış açısı yaratmaktır. Bu nedenle lisansüstü eğitim yapmak, sadece akademik kariyer hedefleyenler için değil aynı zamanda özel sektör ve kamu sektöründe çalışanlar için de büyük önem taşımaktadır. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak temel amacımız, disiplinler arası müfredatla zenginleştirilmiş programlarımız ile Türkiye’de ve dünyada üreten, ekonomik ve sosyal gelişmeleri bilimsel bir bakış açısı ile inceleyebilen, eğitim aldıkları alanda uzmanlaşarak özgün çalışmalar ortaya koyabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarımız mevcut olup ulusal ve uluslararası arenada kabul gören bilim dallarından oluşmaktadır.

Sizleri Aramızda Görmek Umuduyla…

 

Doç. Dr. Suna ŞAHİN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü