Anasayfa / Akademik / Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Bölüm Hakkında

Dersin Genel Amacı:

* Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmakta olduğunu gören Türk Milleti’nin her bakımdan müstakil bir devlet kurmak ve modern bir toplum yaratmak için giriştiği Kurtuluş Savaşı’nı nasıl ve hangi şartlar altında gerçekleştirdiğini;

* Yeni devletin kurulmasında ve çağdaş toplumun yaratılmasında esas olan inkılâplar ile karşılaşılan sorunların çözümünde takip edilen metotları, uygulamaları ve sonuçlarının neler olduğunu;

* Cumhuriyetin ve cumhuriyet ile gelen yüksek değerlerin istiklâl ve istikbal için neleri içerdiğini bir bütünlük içinde ve sistematik bir yapıda üniversite gençliğine anlatmak ve bu değerlere sahip çıkmalarının gelecek için olmazsa olmaz gerçeğini ortaya koymaktır.


Öğrenme Çıktıları ve Alt Becerileri:

1.Türkiye Cumhuriyetinin ve cumhuriyet ile gelen yüksek değerlerin istiklâl ve istikbal için neleri içerdiğini bir bütünlük içinde ve sistematik bir yapıda anlama becerisi

2.Cumhuriyet ile ilgili değerlere sahip çıkmanın gelecek için olmazsa olmaz gerçeğinin benimsenmesi duyarlılığı kazanımı

3. Çağdaş toplumun güçlendirilerek devam ettirilmesi için modern dünyamızın sahip olduğu yüksek değerleri kendi değerlerimizle entegre edebilme bilgi ve becerisi kazanma

4.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini güçlendirme


Dersin Kısa Tanımı:

Milli Mücadelenin mahiyeti ve hedeflerinin neler olduğu; Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl ve hangi şartlar altında kurulduğu; devletin uluslar arası sistemde nasıl tanındığı ve kabul edildiği; her bakımdan bağımsız bir devlet ve modern bir toplum yaratma hedef ve gayelerinin nasıl hayata geçirildiği; bunların temelini oluşturan Atatürkçü Düşünce Sisteminin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunun ortaya konmasıdır.