EN
Anasayfa / Akademik / Fakülteler / İletişim Fakültesi
Dekanın Mesajı

İletişim eğitimi, pozitif bilim dalları içerisinde en genç dallardan biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bunun en büyük göstergesi ise çağımızın “bilgi / enformasyon çağı” ve “iletişim çağı” olarak adlandırılması ve kabul edilmesidir... Bu çağa damgasını vuran ise iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve bu gelişmelerin topluma yansımalarıdır… Bu yansımaların kendisini gösterdiği en önemli alanlardan biri ise iletişim eğitimidir.

Henüz gençlik çağını yaşayan Fakültemizde eğitim, iletişim alanının gerektirdiği yenilikleri, gelişmeleri yakından izleyerek, içselleştirerek yapılmakta; iletişim eğitimindeki eskiyen yapı, görüş ve uygulamalar elenerek; yeni teknolojileri ve bunların toplum yapısına olan yansımalarına cevap veren kapsam ve içerikte yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, iletişim alanıyla ilgili aldıkları sağlam kuramsal temeller üzerine bölümleriyle ilgili, geniş bir yelpazede verilen meslek derslerini almakta ve sektörleri yakından tanımalarına olanak tanıyacak toplantılar, seminerler, atölye çalışmaları ve stajlarla iş yaşamında karşılaşacakları sektör yapısını da yakından tanıma fırsatını elde etmektedirler.

İsteğe bağlı İngilizce dil eğitimi olanağı da bulunan öğrencilerimize, ayrıca 4 yıllık eğitimleri boyunca zorunlu İngilizce dersleri yanında mesleki dil eğitimi de verilmektedir.

Fakültemizde, Üniversitemizin genelinde var olan esnek program yapısıyla farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerimiz, farklı seçimlik dersler seçerek iletişimin disiplinlerarası bir alan olmasının avantajını yakalamakta ve fakülte içinde ve dışında çift Anadal ve Yandal yapabilmektedirler.

Fakültemiz, öğrencilerimizi, alanın gerektirdiği bilgi ve beceriyle donatmanın yanısıra, küresel dünyanın istediği çağdaş, düşünen, araştıran, sorgulayan, ülke sorunlarına duyarlı kişiler olarak iş yaşamına uğurlamayı ilke edinmiştir.

 

Prof. Dr. Safiye KIRLAR AKSU

İletişim Fakültesi Dekanı