Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Aktivite ve Duyurular

22.3.2021
İş Sağlığı ve Güvenliği Bahar Dönemi 2.Kayıt Ön Başvuruları

11.2.2021
2020-2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Bahar Dönemi 1.Kayıt Tezli/Tezsiz Yedek Listesi

6.2.2021
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2020-2021 Bahar Dönemi 1.Kayıt Listesi

10.04.2020
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2. Dönem 2.Kayıt Yedek Listesi

07.04.2020
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Tezli/Tezsiz Giriş Sınavı Sonuçları

01.04.2020
İSG Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kabul Edilecek Öğrenciler İçin Sınav Duyurusu

16.03.2020
İş Sağlığı ve Güvenliği Mülakat Tarihi Güncellemesi

07.01.2019
Lisansüstü Kurumiçi Yabancı Dil Sınavları

01.06.2017
2017-2018 Ağustos Dönemi İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı Kayıtları Hakkında

11.08.2016
2016-2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kayıtları Hk.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Güz Dönemi kayıtları devam etmektedir, kayıt olacakların 19.08.2016 Cuma gününe kadar kesit kayıtlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

19.02.2016
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvurmuş olan öğrencilerin isimleri ve mülakat sonuçları aşağıda yazmaktadır.

Eyüp Burak GEZİCİ - BAŞARILI

Yılmaz Çağan KÖRPE - BAŞARILI

Elif BAYHATUN - BAŞARILI

Hülya ÇALIŞKAN - BAŞARILI

Selçuk AK - BAŞARILI

Eser YILMAZ YEŞİLMEN - BAŞARILI

Ömer DAYI - BAŞARILI

Bekir UPRAK - BAŞARILI

Havva Esra GÜLTEKİN - BAŞARILI

Oktay COŞKUN - BAŞARILI

10.02.2016
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvurmuş olan öğrencilerin isimleri ve mülakat sonuçları aşağıda yazmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programına Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dikkatine!

12 Şubat 2016 Cuma günü Saat : 15.30 da Üniversitemiz Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda ( -1.Katta ) Oryantasyon Programı Yapılacaktır.

16.04.2015
VIII. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİNE KATILIMIMIZ...

16-18 NİSAN 2015, ADANA

Ev sahipliğini Adana Makine Mühendisleri Odası’nın, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Anfisi’nde yaptığı VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde tüm Türkiye’den gelen 600’den fazla katılımcı ile gerçekleştirildi. “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanında ‘Çalışanların Eğitimleri’nden ‘İş Kazaları’na, ‘İSG Kültürü’nden ‘Meslek Hastalıkları’na, ‘Ergonomi’den ‘Yangın Güvenliği’ne, ‘İSG Alanında Ulusal-Uluslararası Mevzuat ve Standartlar’dan ‘İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu’na kadar pek çok konuda, alanındaki uzmanlar tarafından sunumların yapıldığı kongreye İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü olarak Yard. Doç. Dr Esin Tümer tarafından ‘Masa Başı Ofis Çalışmalarında "Sürdürülebilir Sağlık" için Ayakta Çalışmanın Önemi ve Ergonomik Gereklilikler’ sözlü sunum ve 3 poster sunumu ile katkıda bulunulmuştur.

Poster sunumlarımız

1. Psikolojik Tacize Yönelik Çalışan Odaklı Algı Tespiti / KAŞARCI HAKAN Aliye, SAKLANGIÇ Uğur, TÜMER Esin

2. Otomotiv Sektöründe Üretim Yapan Tesislerde "Patlama ve Yangına" Neden Olabilecek Faktörlerin Belirlenmesi / SAKLANGIÇ Uğur, KAŞARCI HAKAN Aliye, AKTAŞ Emrah, KUNT Gönül

3. Ofis Ortamında Çalışanlarda Karpal Tünel Sendromuna Yakalanma Oranları, İDMAN Ebru, KAŞARCI HAKAN Aliye, ÜNAL Mehmet18.03.2015
İSG TÜRK YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR ?

                                                       İSG TÜRK YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Çerçevesinde

“İSG TÜRK YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?” konulu 3.Panel gerçekleştirildi.

 Yücel KARAKUŞ (İnşaat -Maden Yük. Müh.(İstanbul Ünv, İş Güvenliği Uzmanı (A), İSG MSc, Teknik Nezaretçi, Bilirkişi, Ögr. Gör., Yazar) ve  Dr. Mahmut Yaman’ın İş Yeri Hekimi, ISG Eğitmeni, Öğretim Görevlisi, Yazar, Danışman) sunumları ile gerçekleştirilen “İSG TÜRK YÖNETİM SİSTEMİ” nedir konulu 3.Panel 18 Mart 2015 günü Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İSG Türk Yönetim Sistemi Modelin temel amacı; İş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını Ulusal Yasalara, evrensel İSG etik ilke ve kurallarına uygun olarak organize etmek ve standartlaştırmaktır. 

İSG TÜRK YÖNETİM SİSTEMİ MODELİ 

Yönetim sisteminin basamakları vardır ve her basamak bir sonrakinin ön koşulu durumundadır. Bu nedenle hataya yer bırakmamaktadır.  Ülke Mevzuatına, ABD ve AB mevzuatı ile evrensel iş sağlığı ve güvenliği etik ilkelerine ve kurallarına uygun olarak hazırladığımız soru listelerinden yararlanmaktadır. Söz konusu soru listeleri kullanılarak, İşyeri ilgilendiren sorular filtre edilmekte ve işyerinin fiziki yapısı, donanımları, araç-gereçleri ile dokümantasyonu açısından mevzuata olan uyumu incelenir ve bu işyeri yönetimine raporlanır. Ortam bazlı uygunsuzluklar 3 boyutlu bir matris modeli ile önceliklendirilir. 

İSG TÜRK YÖNETİM SİSTEMİ MODELİN İŞYERLERİNE VE ÇALIŞANLARA SAĞLAYACAĞI YARARLAR 

Mevzuata tam uyumlu: İşyerlerinde Ülkemiz mevzuatına, ABD ve AB mevzuatı ile evrensel iş sağlığı ve güvenliği etik ilkelerine ve kurallarına uygunluk sağlanmış olacaktır. Bu sayede işverenlerin yasalar karşısındaki gücü artırmış ve denetleme görevlerini eksiksiz yerine getirmiş olacaktır.  

Ortam bazlı risk analiz raporu ile işyerinizin iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren tüm kanun ve yönetmelik açısından mevcut durumu değerlendirilmiş olacaktır.

Görev bazlı İş Risk Analizi ile işyerinde olabilecek potansiyel tüm iş kazalarını ve meslek hastalıklarını ünvan temelinde belirlenecek ve  raporlanacaktır. 

Yaygın olarak kullanılan “Kalite Yönetim sistemi” benzeri sistemlere entegre edilebilir. 

Üretimde verimlilik sağlanarak, işyerlerinin kayıpları en aza indirilecektir. 

İşyerinde verimlilik artmış olacaktır;  Kullanılan donanımların yasal gereklilikleri sağlaması ve standartlara uygunluğu konusunda yol gösterici olacaktır. Kullanılan kimyasalların yönetiminde disiplin gelecektir o Fiziki yapıların eksikleri ve yanlışları belirlenerek yapılması gerekenler belirlenmiş olacaktır. Dokümantasyonun doğru bir biçimde olması sağlanacaktır.  Olabilecek bütün iş kazaları, meslek hastalıkları ve acil durumlar tamamına yakın oranda önceden öngörülebilecektir. ILO tarafından belirtildiğine göre işyerlerinin karının %5-15 arasındaki kısmı iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kaybolmaktadır. İş gücü kayıpları ve iş günü kayıpları en aza indirilecek, ayrıca işverenin maruz kalabileceği tazminatlar ve cezalar da giderek sıfıra yaklaşacaktır. Daha önceki deneyimlerimize göre daha 1. Yılsonunda bile iş gücü ve iş günü kayıpları %60-70 oranı aralığında azalacaktır.  

Çevre korunmuş olacaktır.

İşyerlerinde yeni bir kültürün gelişmesine olanak sağlanacaktır.

İşyerlerine standart ve disiplin gelmiş olacaktır.

Eğitim gereksinimleri ve türleri belirlenecektir.

Çalışma içinde işverenlerin belirlediği personel de yetişmiş olacak, sistem daha sonra işletmenin yetkinleşmiş olan kendi personeliyle yürütülecektir.

Her yıl binlerce aile parçalanmamış, çocuklar öksüz kalmamış olacaktır. 

18.02.2015
İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri'nde ‘Meslek Hastalıkları’ Tartışıldı...

İşinizin Bedeli Sağlığınız Olmasın

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tarafından, Dr. Öğr. Üyesi Esin Tümer’in koordinasyonunda ‘Mesleğin Hastalığı, Hastalığın Mesleği!’konulu panel, konferans salonunda gerçekleştirildi. Her ayın üçüncü haftasında farklı bir konuda, uzmanların bir araya geldiği panelin Onursal Başkanlığını İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gül Baktır ve İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gönül Kunt yaptı. Meslek Hastalıkları konusunda İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Meslek Hastalıkları Hastanesi hekimleri, sahada çalışan uzmanlar, hekimler ile “2015 yılında hangi meslek hastalıklarında artış bekleniyor, Türkiye’de ve dünyada artış eğilimi gösteren meslek hastalıkları nelerdir?” konuları masaya yatırıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Şubesi Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Kozanoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile ilgili bilgiler verdi. Kozanoğlu, Sağlık Bakanlığı teşkilat şemasından ve Çalışan Sağlığı şubesinin çalışmalarını anlattı.

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Doktoru Dr. Özkan Kaan Karadağ, 1940 senesinden beri ülkemizde Bahar Arkan’ın yazdığı Meslek Hastalıkları kitabının bulunduğundan bahsederek, aslında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ülke olarak çok da geride kalınmadığına dikkat çekti. Karadağ, ülkemizde meslek hastalıklarını eksik ve geç teşhis edildiğini, erken teşhisin korumada yüzde yüz etkili olduğunu söyledi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ünal, sporcuların da yaşadığı sağlık problemlerinin meslek hastalığı bazında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ünal, sakatlanmaların normal meslek hastalıklarından daha sık görüldüğünü, sporcuların ortalama 45 dakikada bir sakatlanma yaşandığını anlattı. İSG A Sınıfı Uzmanı Sadık İleri, özellikle meslek hastalıkları konusunda işyeri hekimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.16.01.2015
16 Ocak 2015 Cuma Günü 2. Panelimizde Tartışıyoruz...

17.12.2014
İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri”nin İlk Toplantısı Yapıldı…

“Uzman mı, Mühendis mi?”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bilimsel çalışmaların ışığında, uzun soluklu bir etkinliğe imza attı. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Esin Tümer’in koordinasyonunda gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri”nde her ayın üçüncü haftası farklı bir konuda, uzmanlar bir araya geliyor, ülkemiz için en önemli konulardan biri olan İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplini üniversite platformunda tartışılıyor.

Üniversitemizin Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda ilki düzenlen “İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri” programında “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Nasıl Olmalı? Uzman mı, Mühendis mi?” konuları ele alındı.

Moderatörlüğünü, Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Esin Tümer’in yaptığı programda ilk konuşmacı Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dr. Fatih Yılmaz oldu. Programın açılışında hem Tümer, hem de Yılmaz, üniversitemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü kuran, Türkiye’de bu alanın duayeni sayılan ve geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Prof. Dr. Hilmi Sabuncu’yu saygıyla andı.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yılmaz, ülkemizde uzun süredir İş Sağlığı ve Güvenliği konusunun gündemde olduğunu ancak son yıllarda daha da fazla konuşulduğuna dikkat çekerek, üniversitelerin üzerlerine düşen görevde pasif kaldıklarının altını çizdi. Yılmaz, İş Sağlığı ve Güvenliği kanunlarının acele ile çıkartıldığı için bazı eksikliklerinin bulunduğunu üniversitelerin bu konuya eğilmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, salondaki gençlere de, İş Sağlığı ve Güvenliği mesleğinin sevilerek yapılabileceğini sevmeden yapılmasının çok zor olduğunu anlattı.

İnşaat ve Maden Mühendisi Uzman Yücel Karakuş, uzman mı mühendis mi tartışmasına elbette mühendis diyerek başlayan konuşmasında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kısa dönemli pansuman çözümler üretildiğine vurgu yaptı.

Program sonunda Dr. Öğr. Üyesi Esin Tümer, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilimsel donanımı yüksek bireyler yetiştirmek hedefi ile dört yıllık Lisans ve şuanda ülke genelinde en fazla çeşitliliğe sahip bilimsel tez çalışmaları ile Lisans Üstü eğitim veren üniversitemizin, bu alanda etkin bir rol üstlendiğini dile getirdi.

07.07.2014
Mazeret Sınavı

5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ YAPILMIŞ OLAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS FİNAL SINAVINA GİREMEYEN ÖĞRENCİLERİN MAZERET SINAVI 12 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ SAAT 10:00'DA YAPILACAKTIR. MAZERET SINAVINA GİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİLEKÇELERİNİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE ULAŞTIRMASI GEREKMEKTEDİR.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SON DÖNEM YÜKSEK LİSANS FİNAL SINAVI 12 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ SAAT 10:00'DA VE MAZERET SINAVI 19 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ SAAT 10:00'DA YAPILACAKTIR. MAZERET SINAVINA GİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİLEKÇELERİNİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE ULAŞTIRMASI GEREKMEKTEDİR.

16.05.2014
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ nden Mesaj

Ülkemizi yasa boğan, Manisa' nın Soma ilçesindeki maden ocağında yaşanan elim kazada hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz. Bu elim iş kazası ile ocağına ateş düşmüş yüzlerce ailenin ve yüreklerini ateş sarmış vatandaşlarımızın acılarını derinden paylaşıyoruz.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yaygınlaştırılması ve bu konuda yetkin bilim insanlarının ve uzmanların yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

Üniversitemiz, insanlığa ve topluma yararlı, sorumluluk sahibi ve çağdaş iş süreçlerini her kademede uygulayabilen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının yetişmelerini sağlamak ana ilkesini benimsemiş olarak, her sektöre yetişmiş profesyonel iş gücünü kazandırma hedefiyle yılmadan ilerlemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda etkinliğin arttırılabilmesi için, yüksek risk altındaki sektör ve çalışan grupları ile küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik özel tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yasalarımızdan yola çıkarak, işveren ve çalışanların “önce insan” ve “önce güvenlik” yaklaşımına kavuşması, yetişmiş iş gücünün doğru yönlendirilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü benimsemesi ile mümkün olacaktır.

Ulusumuza böylesi büyük acıları yaşatan felaketlerin bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir.

Saygılarımızla

İş Sağlığı ve Güvenliği Akademik Kadrosu