Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Hakkında

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nde, sahne sanatları alanında iyi yetişmiş ve kaliteli eğitmenlerin tecrübe ve aktarımlarının yanı sıra, oyuncu adaylarının entelektüel birikiminin güçlendirilmesi ve sanatın diğer disiplinleriyle buluşan, kendini yenileyen ve vizyonunu geliştiren bir eğitim hedeflenmektedir.

Sahne Sanatları Bölümü, alanında ilham verici çalışmalara imza atacak sanatçılar yetiştirmek amacıyla eğitimini, uygulama dersleri ile uygulamayı bilinçlendirecek ve zenginleştirecek teorik dersler ve temel sanat eğitimi arasındaki hassas denge üzerinde yapılandırmıştır.

Çağdaş bir kültür ve dünya görüşü oluşturacak bir alt yapıya sahip, sahne sanatları alanındaki mesleğini sürdürmek için gereken bilgi, beceri ve yetenekleri kazanmış, araştırma yapan ve sonuçlarını yorumuna yansıtabilen, varlığını ve sanatçı kişiliğini korumak ve sürekli geliştirmek için gereken disiplin ve alışkanlıklarla hareket eden, evrensel sanat duyarlığına ve estetik düzeye ulaşmaya açık, özeleştiri yapabilen nitelikli sahne sanatçıları yetiştirmek temel hedefimizdir.

Sahne Sanatları Bölümü, 2010-2011 öğrenim yılından itibaren, teorik ve uygulamalı dersler, seminer ve atölye çalışmalarını kapsayan dört yıllık bir tiyatro eğitim programıyla akademik ve sanat dünyasında yerini almaya hazırdır.

Sahne Sanatları Bölümünde Okumanın Farklılığı, İmkânları

Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı eğitimi, tiyatro, sinema ve televizyon dizileri için oyuncu yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.

Öğrenciler temel oyunculuk derslerinde, oyunculuk yöntemleri, diksiyon fonetik, doğaçlama, dans-hareket, şan ve müzikal tiyatro eğitimi alırlar. Bu dersleri tiyatronun kuramsal yönünü ve oyuncunun düşünsel donanımını destekleyen Drama Tarihi, Oyun Eleştirisi, Dramaturgi, Mitoloji gibi derslerle tamamlarlar.

Genç oyuncu adayları, oyunculuk eğitimlerini yan alanlardan seçmeli dersler ve tiyatroda çağdaş ve modern yönelimleri destekleyen seçmeli derslerle tamamlarlar. Son iki yılda aldıkları, Oyun Çalışması ve Bireysel Proje dersleriyle bir tiyatro prodüksiyonunu uygulamalı olarak öğrenme imkânına sahip olan öğrenciler, bu prodüksiyonları seyirci ile buluşturarak, seyirci deneyimi yoluyla oyunculuk mesleğinin tüm inceliklerini öğrenme imkânına kavuşurlar.

Bilimsel Araştırma

Bölüm eğitim programı, akademik anlamda ülkemizde sahne sanatları eğitiminin eksikliğinin giderilmesinin yanı sıra, yeni sahneleme biçimlerinin, yeni gösterme biçimlerinin, sinema ve televizyon gibi yeni yüzyılın kitle iletişim aygıtları üzerinden yapılan kültürel alışverişlerin de eksenine oturmaktadır. Program, sahne sanatlarına önemli bir ivme kazandıracak olan kendine özgü çalışmalara uygulama alanı sağlaması açısından da önemli bir yere sahiptir. Bölüm öğrencilerimiz, yer aldıkları sahne sanatları prodüksiyonları aracılığıyla, sene boyunca yurtiçi ve yurtdışı turnelerde seyirciyle buluşma olanağına sahiptir. Ayrıca sahne sanatları eğitimine katkısı olacak, alanında yetkinlik kazanmış oyuncu, müzisyen ve kuramcılar da çeşitli seminer ve atölyeler yoluyla, öğrenciyle buluşturulurlar.

Mezun Olduktan Sonra İş Bulma İmkânları

Sahne Sanatları Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz, Kültür Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları’nda veya Şehir Tiyatroları’nda kadrolu olarak görev alabilecekleri stajyer oyuncu sınavına girme hakkı kazanırlar. Özel tiyatrolarda sözleşmeli ya da kadrolu sanatçı olarak yer alabilirler. TRT Kurumu ve diğer özel televizyonlarda dizi film oyunculuğu, yönetmenlik, set asistanlığı, dublaj-seslendirme gibi yardımcı alanlarda görev alabilirler. Yüksek Lisans ya da Sanatta Yeterlik eğitimi alarak akademik kariyerlerine devam etmek isterlerse, YÖK koşullarıyla bu olanaktan faydalanabilirler. Uluslararası Sahne Sanatları projelerinde görev alabilirler.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ardan BEYARSLAN

Bölüm Başkanı