Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
Hakkında
Engelsiz Bir Dünya İçin…

Yaşam hakkı kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan insan hakkıdır.

4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesinde herkesin yaşama hakkının yasayla korunacağına karar vermiştir.

Anayasamızda kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz olduğu, herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına sahip olduğu; kimsenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağı; çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olduğu bildirilmiştir.

Çağdaş toplumlarda engelli insanların mevcut kapasitelerinin ortaya çıkarılması ve mümkün olduğu ölçüde artırılması sonucu, ülkenin üretim ve gelişmesine katkıda bulunmaları sağlanmalıdır.

Toplumda bulunan her kurum ve kişinin amacı, engelli insanların günlük yaşamlarında bağımsızlıklarının sağlanması olmalıdır; diğer kişilerle iyi ilişkiler kurmaları; ekonomik, kültürel, sosyal destekle saygınlıklarının artırılması ve özgüvenlerinin geliştirilmesi için çalışılmalıdır.

Engellilerin eğitim, rehabilitasyon, bakım, istihdam ve toplumsal yaşam etkinliklerine katılımları ile tüketen değil, üreten ve bağımsız yaşayabilen insanlar haline gelmesi sağlanacaktır. Böylece engellilerin normal yaşama ve ekonomik gelişmeye tam olarak katılımları daha fazla olacaktır. Engellilerin eğitimi, meslek edinmeleri ve sosyal yaşama katılımlarında üniversitelere önemli görevler düşmektedir.

Öncelikle üniversitemizde engelli öğrencilere uygun eğitim olanakları sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bunun yanı sıra tüm üniversitelerin eğitimi yerine getirme yanında araştırma yapma ve toplumu geliştirme görevlerinde olduğu hatırlanmalıdır. Üniversitemizin engellilerin topluma aktif olarak katılımlarını sağlayacak araştırmalar yapması ve sonuçlarının toplumun geliştirilmesi amacıyla birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak bu bilincin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Yeni

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; toplumsal rehabilitasyon çerçevesinde engelli öğrencilere ve engellilere yönelik sağlık ve sosyal politikalar alanlarında araştırmalar yaparak, bu bağlamda engelsiz üniversite, engelsiz eğitim ve sivil toplum kuruluşları ağının oluşturulmasına destek vermektedir. Ayrıca kurumsal ve akademik olarak aktif ve etkin bir konum sağlayarak, engelsiz projelerin planlanması, projelendirilmesi hususlarında ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla süreli ve süresiz iş birliği yapmaktadır. Üniversitemizin fiziki olanaklarının amaçlar doğrultusunda proje ortakları ile ortak kullanımı, Üniversitemizin bu alandaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara akreditasyonu ve Engelsiz Üniversite unvanını kazanmasını sağlamaktır.
 

Prof. Dr. İmer OKAR

Yuvam Merkezi Müdürü