Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
SERTİFİKA

Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nde belirlenmiş dil seviyelerine göre düzenlenmiş olan kurslarımızda, iletişim ve öğrenen odaklı eğitim uygulanmaktadır. Buna göre kurs ve sertifikalarımız A1-A2 (Temel Seviye), B1-B2 (Orta Düzey) ve C1-C2 (İleri Düzey) olarak yapılandırılmıştır. Buna göre kurslarımız A1 düzeyinden başlayarak C2 düzeyine kadar devam eden 6 kurdan oluşmaktadır. Dersler; alanlarında uzman, akademik kariyer sahibi öğretmenler tarafından verilmektedir.

Türkçe kurslarında temel, orta ve ileri kurları bitiren kursiyerlere sertifika verilmektedir. Ayrıca Türkçe dil bilgisini derecelendirmek isteyen öğrenciler için Türkçe Seviye Tespit Sınavı da yapılmaktadır.

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTÖM) tarafından hazırlanan Türkçe Seviye Tespit Sınavı; Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma olmak üzere 4 ana bölümden oluşmaktadır.

Sınav sonuçları, Avrupa Dil Portfolyosu’na göre değerlendirilmektedir. Buna göre düzeyler şu şekildedir:

A1 – A2 (Temel Seviye)
B1 – B2 (Orta Seviye)
C1 – C2 (İleri Seviye)

Sınavdan alınacak olan sonucun yeterli olup olmadığı, belge ile başvurulacak kuruma bağlı olmakla birlikte A1 ve A2 seviyesinin genel anlamda başarısız olduğu kabul edilmektedir. Sınav sonucunda verilen belgenin Türkiye’deki tüm üniversitelerde geçerliliği bulunmaktadır.

Sınav sonuç belgeleri, sınavdan bir sonraki iş günü teslim alınabilir.

Sınav için gerekli evraklar:

• Pasaport fotokopisi
• Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka makbuzu (Sınav ücreti 150 TL'dir.)

Certificate

Our courses are held according to the language levels determined by The Common European Framework of Reference for Languages; communicative and learner-centered education is carried out in these courses.

Courses and certificates are structured in three levels:
A1 – A2 (Basic User),
B1 – B2 (Independent User) and
C1 – C2 (Proficient User).
Courses are taught by fully qualified experts.

A certificate is awarded to course attendees who are able to complete Basic, Independent and Proficient levels. A Turkish Proficiency Test is held for the students who want to get a grade for their Turkish Grammar.

Turkish Proficiency Exam

The Turkish Proficiency Exam prepared by Istanbul Yeni Yuzyil University Turkish Teaching Practice and Research Center(YUTOM) consists of four main skill areas, namely Reading, Listening, Writing and Speaking. Exam results are evaluated according to the European Language Portfolio:

A1-A2 (Elementary)
B1-B2 (Intermediate)
C1-C2 (Advanced)

Whether or not the exam result is sufficient depends on the institution applied for but generally A1 and A2 is insufficient for university entrance. Intermediate and Advanced levels are valid in all universities in Turkey.

Exam result documents can be received on the next working day after the exam date.

Documents required for the exam
-Photocopy of your passport
-Bank receipt showing that the exam fee has been paid (150 Turkish Lira). This fee is deducted from the course fee upon enrolment at Istanbul Yeni Yuzyil University.Сертификат

Наши курсы, проводятся в соответствие с уровнем языкознания и фокусируются на коммуникации и знаний, подтверждённые Европейскими Общеязыковыми Критериями. В соответствие с выше сказанным, наши курсы и сертификаты спланированы по следующему: A1-A2 (Начальный Уровень), B1-B2 (Средний Уровень) и C1-C2 (Продвинутый Уровень). Таким образом, наши курсы состоят из 6-и уровней, начиная с уровня A1 и заканчивая уровнем C2. Курсы проводятся экспертами в своих областях и преподавателями с академической карьерой. Студентам которые завершают курсы турецкого языка выдаются сертификаты, начального, среднего и продвинутого уровня. Для желающих оценить степень знания турецкого языка, проводится профессиональное тестирование турецкого.

Профессиональное тестирование турецкого

Профессиональное тестирование турецкого проводится, Стамбульским Университетом Новый Век Научно исследовательским центром обучения турецкому (‘‘ЙУТОМ’’), и состоит из 4-х основных частей:навыки чтения, умение понимать на слух, навыки письма и навыки речи.

Результаты экзаменов оцениваются в соответствии с Европейским Языковым Портфелем.

Уровни в соответствии с этим следующие:

A1-A2 (Начальный Уровень)
B1-B2 (Средний Уровень)
C1-C2 (Продвинутый Уровень)

Квалификация результатов экзаменов зависит от организации принимающей ваши документы, но в основном уровни A1 и A2 считаются не достаточными. Документ о результате экзаменов котируется всеми университетами Турции.

Документ о результате экзаменов, выдается на следующий рабочий день.

Документы необходимые для экзамена :

• Копия паспорта
• Квитанция об оплате за экзамен(Оплата за экзамен 150 TL)