Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
Kurslarımıza katılmak için aşağıdaki belgeleri edinmelisiniz:

1. Fotoğraf
2. Pasaport
3. Başvuru ücretini yatırdığınızı gösteren banka makbuzu

Evraklarınız kontrol edildikten sonra, ülkenizdeki Türk Büyükelçiliğinden (ya da Türk Konsolosluğundan) “Öğrenci Vizesi” alabilmeniz için size “Öğrenci Kabul Mektubu” verilecektir.

Yurt dışından öğrenci vizesi almak isteyenlerin, öncelikle İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTÖM) ile yutom@yeniyuzyil.edu.tr adresinden iletişim kurmaları gerekmektedir.

Bu birimin yönlendirmesi sonucu kendilerine verilecek banka hesap numarasına 150 TL havale ederek öğrenci kabul mektubu talebinde bulunurlar. Bu belge ile bulundukları ülkenin Türk Büyükelçiliğine öğrenci vizesi için başvururlar. Türkçe kurslarına katılmak isteyenlerin öğrenci kabul mektuplarını Türkiye’de bulunan yakınları aracılığıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden almaları da mümkündür.

Kursa katılacak kişiler vizelerini aldıktan sonra eğitim almak için İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde kayıt yaptırırken öğrenci kabul mektubu için yatırmış oldukları 150 TL kurs ücretinden düşülür. (Öğrenci kabul mektubu için yatırılan ücret kesinlikle iade edilmez.)

Vizenin onaylanma işlemi ve işlem süresi tamamen konsolosluğa bağlı olup YÜTÖM’ün işleyişe müdahale etmesi söz konusu söz konusu değildir.

How can I apply to YUTOM?

The following documents are required for enrolment:

1. Photograph

2. Passport

3. Bank receipt for application payment (150 TL).

After your documents are confirmed, a “Student Admittance Letter” will be provided in order for you to get a “Student Visa” from the Turkish Embassy (or the Turkish Consulate) in your country.

Students who need to get a Student Visa abroad need to contact İstanbul Yeni Yüzyıl University Turkish Learning Performance and Research Center (YUTÖM) at yutom@yeniyuzyil.edu.tr

Students make a request for a student admittance letter after transferring 150 TL to the account number which will be provided. With this document, they need to apply for a student visa from the Turkish Embassy in their country. It is also possible for those who want to participate in Turkish courses to get their student admittance letters from İstanbul Yeni Yüzyıl University Turkish Learning Performance and Research Center (YUTOM) through relatives or friends in Turkey.

On enrolment at İstanbul Yeni Yüzyıl University Turkish Learning Performance and Research Center (YUTOM) 150 TL will be deducted from the registration fee. (The fee paid for the student admittance letter is non-refundable.)

N.B. Visa confirmation is solely at the discretion of the consulate and YUTOM is not able to affect or influence this process.

Необходимые документы для посещения курсов
1.Фото
2. Паспорт
3. Квитанция об оплате

После проверки ваших документов, для получения ‘’Студенческой Визы’’ с Турецкого Посольство (или с Турецкого Консульства) находящегося на территории вашей страны, вам будет предоставлено ‘‘подтверждение о зачислении’’.

Лица, желающие получит студенческую визу из-за рубежа должны обратится в Стамбульский Университет Новый Век

Научно исследовательский центр обучения турецкому (‘‘ЙУТОМ’’)

по адресу yutom@yeniyuzyil.edu.tr

Оплатив Квитанция об оплате за экзамен(Оплата за экзамен 150 TL), на счет банка, указанный этой организацией, вы можете запросить подтверждение о зачислении. Для получения студенческой визы, в своей стране нужно обратится в Турецкое Посольство, с этим документом. Желающие получить подтверждение о зачислении с помощью родственников или друзей находящихся в Турции, могут обратится в Стамбульский Университет Новый Век Научно исследовательский центр обучения турецкому (‘‘ЙУТОМ’’).

После получения студенческой визы, для обучения в Стамбульском Университете Новый Век в Научно исследовательском центре обучения турецкому, оплаченные вами Квитанция об оплате за экзамен(Оплата за экзамен 150 TL), для получения подтверждения о зачислении, будут засчитаны в счет оплаты обучения. (Оплаченные вами Квитанция об оплате за экзамен(Оплата за экзамен 150 TL) для получения подтверждения о зачислении возврату не подлежат.)

Процесс утверждения и время оформления визы, полностью зависит от консульства, и ЙУТОМ не вправе влиять на этот процесс.