EN
Anasayfa / Öğrenci / Askerlik İşlemleri
Önlisans Lisans Öğrencilerinin Askerlik İşlemleri

Askerlik İşlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanunu esasına http://www.asal.msb.gov.tr göre yürütülür.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrenciler için Önlisans-Lisans Askerlik İşlemleri Askerlik Şubesi Başkanlıkları tarafından YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Askerlik Şubesi Başkanlıklarına EK-C2 belgesi gönderilmeyip, gerekli durumlarda öğrenci talep ederse Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından EK-C2 belgesi düzenlenerek verilecektir.

29 yaşını doldurmuş olan erkek öğrenciler için askerlik erteleme işlemi yapılamaz.

Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik şubeleri tarafından mezuniyet tarihinden itibaren (İKİ) yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte askerlik şubelerine müracaat etmelidirler.

Özel öğrencilerin tecil işlemi yapılamaz.

Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir okulda okuyanların öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

Öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı askerlik kanunun 35/C maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde ertelenmektedir. ( http://www.asal.msb.gov.tr )


MADDE 35 C- Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.

Askerlik tecil işlemlerinde öğrencinin önlisans / lisans programına kayıt yaptırmasından itibaren okulun azami süresi dikkate alınır.

Öğrenim Süreleri

Normal eğitim öğretim süresi iki yıl/dört dönem (Önlisans programları) olanlar için; azami öğrenim süresi dört yıl/sekiz dönemdir.

Normal eğitim öğretim süresi dört yıl/ sekiz dönem (Lisans programları) olanlar için; azami öğrenim süresi yedi yıl/ondört dönemdir.

Normal eğitim öğretim süresi beş yıl/on dönem (Lisans programları) olanlar için; azami öğrenim süresi sekiz yıl/onaltı dönemdir.

Normal eğitim öğretim süresi altı yıl/ oniki dönem (Lisans programları) olanlar için; azami öğrenim süresi dokuz yıl/onsekiz dönemdir.

Azami öğrenim süreleri sonunda öğrencilerin askerlikleri ertesi yıla tehir edilmez ve öğrenci bizzat Askerlik Şubesine giderek Askerlik kararı aldırmak zorundadır.

Azami öğrenim süresine katılmayan durumlar:

İngilizce Hazırlık sınıfında geçen dönemler, Hazırlık sınıfında bir yılda, başarılı olamayanlar daha sonraki yıllarda da hazırlık sınıfında eğitime devam edebilirler. Ancak, hazırlık sınıfında bir yıldan sonra geçirilen süreler azami öğretim süresinden kullanılmış sayılır.

İzin (kayıt dondurma) dönemleri