Anasayfa / Öğrenci / Kütüphane
ILL (Kütüphaneler arası İş Birliği)

Kütüphaneler arası ödünç verme (ILL); İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonunda yer almayan kitap, makale vb. yayınların, belli bir süre için, Türkiye’de anlaşmalı üniversite ve araştırma kütüphanelerinden sağlandığı bir hizmettir. Diğer Kütüphanelerden yayın talebi için “ILL Talep Formu” doldurulması gerekmektedir.

 • Bu hizmetten yalnız İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin akademik ve idari personeli yararlanabilir.
 • Bir seferde en fazla 3 kitap isteği yapılabilir.
 • Anlaşmalı olunan sağlayıcı kurumların dış kullanıma açık olmayan koleksiyonları, yeni kitaplar ve görsel işitsel malzemeleri bu hizmetin kapsamı dışındadır.
 • Ödünç kitap ve makale fotokopileri kargo yolu ile gönderilmektedir. Kargo ile ilgili tüm masraflar, talep eden kullanıcıya aittir. İstenen bilgi kaynağının geliş süresi, kaynağı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişir.
 • İstekte bulunan kullanıcı ödünç alınan kaynağı, kütüphaneye bizzat gelerek teslim alır ve iade eder.
 • Yayını talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden yayını kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 • Kullanıcı ödünç aldığı tüm kitapları iade etmeden tekrar talepte bulunamayacaktır
 • Kullanım süresini uzatmak isteyen kullanıcılar, bir hafta önceden kütüphanemize başvurarak, ilgili kütüphanenin kuralları dâhilinde uzatma yapabilir.
 • Ödünç alınan kaynağın teslim edildikten sonra kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kullanıcıya aittir, bu durumda kitabın ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir. Sağlayıcı kurumun kitabı iade tarihinden önce geri çağırma hakkı saklıdır.
 • İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir.
 • Yapılan istekler yaklaşık olarak bir hafta içinde cevaplandırılır.

Yapmanız Gerekenler:

1. İstekte bulunmadan önce kitabın Kütüphane koleksiyonumuzda olup olmadığı bilgisini kontrol ediniz. (Kütüphane kataloğumuza ulaşmak için lütfen tıklayınız kutuphane.yeniyuzyil.edu.tr )

2. Aradığınız kaynak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi kütüphane koleksiyonunda yok ise; aşağıdaki bağlantılar yolu ile aramış olduğunuz kaynağın Türkiye`deki hangi üniversite kütüphanesinde olduğunu bulunuz.http://www.toplukatalog.gov.tr/http://libris.bahcesehir.edu.tr/yordambt/yordamtk.php

3. Kitabı bulduğunuz kütüphanedeki bilgiler doğrultusunda ILL Talep Formu'nu doldurarak kütüphanemize başvurabilirsiniz.