EN
Anasayfa / Haberler
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Yılmaz'ın Çalışması Best Paper Award 2024 Ödülüne Layık Görüldü

Üniversitemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Tahsin YILMAZ'ın "Channel Modeling of Reconfigurable Intelligent Surfaces-aided Underwater Acoustic Communication System" başlıklı çalışması, IEEE SIU Communication Society konferansında "Best Paper Award 2024" ödülüne layık görülmüştür.


qr


Özet:

Sualtı iletişimi alanında, akustik kablosuz haberleşme yaygın kullanılan bir teknolojidir. Ancak sualtı kablosuz akustik haberleşme (UWAC) kanallarının hem verimliliği hem de iletim hızını kısıtlayan zorluklar bulunmaktadır. Son zamanlarda, karasal kablosuz iletişim sistemlerinin verimliliğini artırmanın bir yolu olarak ayarlanabilir akıllı yüzeylerin (RISs) potansiyeline ilişkin önemli araştırmalar yapılmıştır. Buna bağlı olarak bu çalışmanın amacı, VirTEX ışın izleme tekniğini kullanarak RISs destekli UWAC kanallarında kanal dürtü yanıtı (CIR) oluşturmaktır. Ayrıca bu çalışma, farklı RISs konfigürasyonlarının CIR'ı nasıl etkilediğini incelemektedir. Sonuçların, RISs kullanımının UWAC'deki potansiyelinin analiz edilmesinde ve gelecekteki araştırmalara temel oluşturmada önemli bir rölü olacaktır.


Yayınlanma Tarihi : 10.6.2024