EN
Anasayfa / Haberler
Arş. Gör. Mert ÜLGEN’in, Farklı Hukuk Disiplinleri Gözüyle Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Adlı Kitapta Makalesi Yayımlandı

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlimiz Mert ÜLGEN’in, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Düzenlenen Suçlara Genel Bir Bakış” başlıklı makalesi, Farklı Hukuk Disiplinleri Gözüyle Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması adlı kitapta Beta Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Editörlüklerini Prof. Dr. Nuray EKŞİ, Doç. Dr. Gonca DARDENİZ ve Arş. Gör. Mert ÜLGEN’in yaptığı Farklı Hukuk Disiplinleri Gözüyle Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması adlı bu kitap, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) ve Slovenya Araştırma ve İnovasyon Ajansı (Research and Innovation Agency-ARIS) arasında yapılan ikili protokole istinaden yürütülen “Kültür Varlıklarına İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Mekanizmaları Hakkında Türk ve Slovenya Hukuklarının Karşılaştırılması” konulu proje kapsamında yayına hazırlanmıştır. Projeye, Türkiye tarafında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Slovenya tarafında ise Primorska Üniversitesi Turizm Çalışmaları Fakültesi-Touristica ev sahipliği yapmıştır.

Proje kapsamında Slovenya’da ve Türkiye’de tarihi mekanlarda kolokyumlar, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar yapılmıştır. Söz konusu toplantılarda sunulan tebliğlerden bir kısmı bu kitapta bir araya getirilmiştir. Tebliğlerin önemli bir kısmı ise İngilizce kaleme alınmıştır ve İngilizce olarak ayrıca yayımlanacaktır.

Farklı Hukuk Disiplinleri Gözüyle Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması kitabına dahil edilen makaleler, kültür varlıklarını merkeze alan farklı hukuki konulara ve saha uygulamalarına ilişkindir. Arş. Gör. Mert ÜLGEN, bu kitapta hem editörlerden biri hem de “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Düzenlenen Suçlara Genel Bir Bakış” başlıklı makalenin yazarı olarak yer almıştır. Arş. Gör. Mert ÜLGEN’in belirtilen makalesi, 4 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Salonu’nda yapılan “3rd Türkiye-Slovenia Colloquium of the Project on the Comparison of Slovenian and Turkish Laws on the Mechanisms of the Settlement Cultural Property Disputes” başlıklı uluslararası kolokyumda İngilizce olarak sunduğu ve İngilizce olarak ayrıca yayınlanacak olan makalesinin Türkçe’ye tercümesidir.

Arş. Gör. Mert ÜLGEN’in, Farklı Hukuk Disiplinleri Gözüyle Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması kitabında yer alan makalesinde, maddi ceza hukuku hükümlerine yer verilen özel kanunlardan biri olan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 ve 74. maddelerinde düzenlendiği tespit edilen toplam otuz dört farklı suç tipi ele alınmış ve belirtilen suç tipleri ile ilgili olarak genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.Yayınlanma Tarihi : 21.5.2024