EN
Anasayfa / Haberler
Türkiye Ulusal Ajansı Tarafından Desteklenen “Harmony in Education” Projesi Tamamlandı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 2022-3-TR01-KA154-YOU-000102297 sözleşme numaralı “Harmony in Education” projesi tamamlandı.

 

İstanbul Göç İdaresi ortaklığı ile 30.04.2023 – 29.04.2024 tarihlerinde gerçekleştirilen projede toplamda 440 katılımcı faydalandı.

 

Proje, kalıcı uyum stratejisi kapsamında uluslararası öğrencilerin ve Türkiye’de farklı illerden İstanbul’a gelen öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca entegrasyonlarını kolaylaştırmayı ve başarılı bir eğitim süreci geçirmelerini hedeflemekteydi.  

 

Genç̧ göçmen nüfusun yoğun olduğu “Üniversite” özelinde yapılan etkinliklerimizde, uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları; kayıt dönemi evrak takibi, akademik yıl içerisinde ders takibi, üniforma zorunluluğunun olmaması, dil bilgisi ve anadilde eğitim gibi problemler uyumlaştırma teknikleri ile aşıldı.

 

Eğitim amacıyla İstanbul’da bulunan genç̧ göçmen nüfusun karşılaştıkları sorunları aşabilmesi için bir dizi eğitimler, seminerler ve faaliyetler gerçekleştirildi. Genç göçmen ve yabancı öğrencilerin yaşadıkları problemler üzerine onların süreçlerini kolaylaştırmak için eğitimler düzenlendi. Bu eğitimlerden toplamda 50 öğrenci faydalandı ve eğitimler sonucunda katılımcıların görüşleri alınarak üniversitemizin uluslararası öğrenci ofisi ile paylaşıldı.

 

Uluslararası öğrenci ve Türk öğrencilerin uyum süreçlerinde yaşadıkları problemleri aşmak için, karşılıklı empati ve anlayışın oluşturulmasına yönelik eğitimler verilerek alanında uzman eğitmenlerden destek alındı.

 

Ayrıca katılımcıların Türkiye’nin göç profili üzerine yapacağı çalışmalar kapsamında akademik eğitimler ve belirli değerlere sahip olmaları üzerine etik eğitimler verilerek genel değerler tartışmaya açıldı.

 

25 uluslararası ve Türk öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen kişisel gelişim eğitimlerinde, öğrencilerin kendi kişisel becerilerini artırmaları, özgüven duygusunun geliştirilmesi, diksiyon ve hitabet sanatının artırılması, sosyal beceri ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. 2 gün süren eğitimler ile katılımcıların bahsedilen yönleri geliştirildi.

 

25 uluslararası ve Türk öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen girişimcilik eğitimlerinde, girişimcilik alanına ilgi duyan öğrencilere girişimcilik eğitimleri verildi. Ayrıca bu eğitimlerde proje yazma, proje döngüsü eğitimleri de öğrencilere aktarıldı.

 

Kültürel gezi, uyumlaştırma etkinliği kapsamında yabancı ve Türk öğrencilerin beraber vakit geçirmesi, karşılıklı samimiyet bağlarının güçlendirilmesi, katılımcıların ortak bir etkinlik ile aralarındaki birleştiriciliğin artması için Bursa’ya tarihi ve kültürel bir gezi gerçekleştirildi ve katılımcıların birlikte vakit geçirmesi sağlandı. Bu etkinlik 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uyumlaştırma etkinliği kapsamında klasikleşmiş Victor Hugo’nun eseri olan “Bir İdam Mahkûmunun Son Günü” tiyatrosuna 30 öğrenci ile gidildi. Uluslararası ve Türk öğrenciler tiyatro ile bir araya getirilerek hem sanata ilgi artırıldı hem de uyumlaştırma gerçekleştirildi.

 

30 uluslararası ve Türk öğrenci ile birlikte birlikte Haliç’te Kano etkinliğine gidildi. Öğrenciler spor alanında buluşturularak hoşça vakit geçirmeleri sağlandı.

 

Projenin bir diğer faaliyeti olan Ulusal Toplantı ile projenin nihai amaçlarından biri olan “Sosyal Uyum Çalıştay’ı gerçekleştirildi.  2 gün süren çalıştayda 100 öğrenci sosyal uyum üzerine problemler, uyum sürecinde en çok ortaya çıkan engeller, bu engellerin çeşitleri üzerine yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrenciler model olması açısından bu sorunlara gruplar halinde çözüm önerileri üreterek bunu politika belgesi haline getirdi.

 

Kapanış zirvesi 150 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Proje boyunca yapılan faaliyetler tanıtılarak başlangıçta belirtilen hedefler tartışıldı. Katılımcılara yönelik ırkçılık ile mücadele eğitimi verildi. Katılımcıların hazırladığı Uyumlaştırma Politika Belgesi Uluslararası Öğrenci Ofisi ve karar alıcılar ile paylaşıldı. Zirve Avrupa Birliği tarafından onaylanan YouthPass Sertifika Töreni ile sona erdi.

 

Proje sürdürülebilir özelliği sayesinde projeyi uygulayan grubun ötesinde faaliyetlere katılan gençlere örnek teşkil etmektedir.  Üniversitelerarası yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi kolaylaşan katılım ağı ile herkes için alan yaratılmıştır.Yayınlanma Tarihi : 10.5.2024