EN
Anasayfa / Haberler
Endüstri Eczacıları ile Yapılan Üçüncü Dış Paydaş Toplantısı Başarıyla Gerçekleşti

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYU) Eczacılık Fakültesi tarafından Üniversite – Sektör iş birliğinin pekişmesini sağlamak ve ayrıca kalite çalışmaları amacıyla planlanan dış paydaş toplantıları serisinin üçüncüsü “Dış Paydaş Toplantısı 3- Endüstri Eczacıları” 7 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Endüstri Eczacıları ile gerçekleştirilen toplantıya, İYYU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emir TAN, İYYU Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül BAKTIR, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)’dan Akademik İlişkiler ve Bilimsel Danışmanı ve önceki  ECZAKDER ve İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Uzm.Ecz.Vedat EĞİLMEZ ,  NOBEL İLAÇ  Gebze ArGe /Biyoteknoloji Direktörü/İcra Kurulu Üyesi Dr.Ecz.Abdullah USLU, GEPHARM Türkiye ve GEPHARM Kanada Inc Kurucu Genel Müdürü Ecz. Raziye GEDIKLI, LUNA YÖNETIM DANIŞMANLIK Kurucu Genel Müdürü ve Yönetici Danışmanı Ecz. Ayla KURTULUŞ, ORGANON  Türkiye ve Suudi Arabistan Sözleşmeli Üreticiler Kalite Güvencesi Direktör Yardımcısı Ecz. Muhittin KIRAN, ve ayrıca ilaç endüstrinde çalışan Fakültemiz mezunlarından ABDI İBRAHIM İLAÇ  Tüketici Sağlığı Ürünleri Kıdemli Medikal Müdürü  Ecz. Beyza  ESEN UÇAR,  RECKITT Türkiye Kıdemli Ruhsatlandırma Uzmanı Ecz. Şeyma HORASAN HANPA,  NOVARTIS İLAÇ  Farmakovijilans Yetkili Vekili, Kıdemli Hasta Güvenliği Uzmanı Ecz. Onur TURAL ve DELTAPV Farmakovijilans Uzmanı Ecz.Selin Melody UZUN katıldı.  Dış paydaşlarımızın yanı sıra bu toplantıya Stratejik Planlama ve Kalite Komisyonu, Eğitim- Öğretim Komisyonu, Staj Komisyonu, Akreditasyon Komisyonu gibi Eczacılık Fakültesinin çeşitli komisyonlarında görevli akademisyenler katılım sağladı.

Toplantıda katılımcılara Fakültenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda kalite süreçlerine yaklaşımı, ÇEP ve GEP kapsamında eczacılık müfredatını geliştirme süreçleri ve staj eğitimine dair bilgiler aktarıldıktan sonra, katılımcıların eczacılık mesleğinin ve eğitiminin geliştirilmesine dair görüş ve önerileri alındı. Başarıyla gerçekleşen bu toplantıda  Eczacılık Fakültesinin Eğitim Programı ve İçerikleri Endüstri Eczacılarının sektörel bakış açısıyla ve değerli görüşleriyle her yönüyle ayrıntılı  olarak değerlendirildi.    Yayınlanma Tarihi : 1.4.2024