EN
Anasayfa / Haberler
Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülgen’in “Kırşehirli Şair Kâzım Erdem’in Hayatı ve Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme” Başlıklı Makalesi Yayınlandı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol ÜLGEN’in, “Kırşehirli Şair Kâzım Erdem’in Hayatı ve Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme”, başlıklı makalesi Her Yönüyle Çiçekdağı Sempozyumu 24-26 Kasım 2022, Kırşehir, -Bildiriler- kitabında yayınlandı.

“Kırşehirli Şair Kâzım Erdem’in Hayatı ve Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Her Yönüyle Çiçekdağı Sempozyumu 24-26 Kasım 2022, Kırşehir, -Bildiriler-, (Editörler: Ahmet Gökbel ve dğr.), Kırşehir 2022, s. 96-104.Yayınlanma Tarihi : 19.1.2024