EN
Anasayfa / Haberler
Dr. Öğr. Üyesi Erol ÜLGEN’in “Atatürk’ün Himayesinde Türk Dili Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Başlıklı Makalesi Yayınlandı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erol ÜLGEN’in “Atatürk’ün Himayesinde Türk Dili Üzerine Yapılan Çalışmalar”, başlıklı makalesi Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları, Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları Dergisi, 29 Ekim Cumhuriyet Özel Sayısı’nda yayınlandı.

Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları, Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları Dergisi, 29 Ekim Cumhuriyet Özel Sayısı, c. 2, yıl: 4, sayı: 8, Ekim 2023, s. 43-54. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iyyuicd/issue/80619/1362270 (Erişim tarihi: 27 Ekim 2023)Yayınlanma Tarihi : 31.10.2023