EN
Anasayfa / Haberler
Arş. Gör. Mert ÜLGEN’in, Crime of Recording Audio or Visual Media Başlıklı Makalesi Yayımlandı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Mert ÜLGEN’in, Crime of Recording Audio or Visual Media (Article 286 of the Turkish Criminal Code) (Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu (Türk Ceza Kanunu Madde 286)) başlıklı makalesi, Journal of Penal Law and Criminology-Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi’nde yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin bir yayını olan Journal of Penal Law and Criminology-Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), TÜBİTAK - ULAKBİM TR Dizin, DOAJ, ERIH PLUS ve EBSCO Central & Eastern European Academic Source endekslerinde taranan uluslararası, hakemli, açık erişimli ve bilimsel bir dergi olup, Arş. Gör. Mert ÜLGEN’in bu dergide yayımlanan makalesine aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir.

Erişim Linki:

https://iupress.istanbul.edu.tr/en/journal/jplc/article/crime-of-recording-audio-or-visual-media-article-286-of-the-turkish-criminal-codeYayınlanma Tarihi : 31.7.2023