EN
Anasayfa / Haberler
Arş. Gör. Mert ÜLGEN’in 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivalinin Akademik Programında Sunduğu Tebliği Yayımlandı

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlimiz Mert ÜLGEN’in “Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Makul Sürede Yargılanma Hakkı: Galea ve Pavia v. Malta Davası Işığında Bir Değerlendirme” başlıklı tebliğinin de içinde yer aldığı Tebliğler Kitabı On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen ve Festival Başkanlığını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem SÖZÜER’in yaptığı 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, “Ben Masumum” teması altında gerçekleştirildi.

Festival kapsamında, akademi ve sinema dünyası bir araya getirilerek, dünyanın dört bir yanından 24 filmin gösterimlerinin yanı sıra Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen ve 5 gün süren akademik programda, suç, ceza ve adalet ile ilgili sorunlar konusunda geniş katılımlı bilimsel bir tartışma platformu oluşturuldu.

Festivalin Uluslararası Akademik Programı kapsamında Arş. Gör. Mert ÜLGEN, sunduğu tebliğinde, önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından adil yargılanma hakkı bağlamında makul sürede yargılanma hakkının ve bununla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlaline karar verilen Galea ve Pavia v. Malta davasını, daha sonra da bu kararla benzerlik taşıyan bazı önemli AİHM içtihatlarını ele alarak söz konusu karar ışığında Türk Ceza Hukuku açısından durumu değerlendirdi.Yayınlanma Tarihi : 14.4.2023