EN
Anasayfa / Haberler
Dr. Öğr. Üyesi Cansever Kayapunar Kesgül ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Samet Kumanlı "Geçmişten Bugüne Türk Yazınında Kadının Temsili II" Sempozyumuna Katıldılar

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansever Kayapunar Kesgül ile Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Samet Kumanlı, 8-10 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından düzenlenen  "Geçmişten Bugüne Türk Yazınında Kadının Temsili II" sempozyumuna katıldılar. Dr. Öğr. Üyesi Cansever Kayapunar Kesgül "Ağıtların Protesto İşlevi: Sivas Ağıtları Özelinde Kadınların Sorunlarını Dile Getirme Aracı Olarak Ağıt" başlıklı bildirisiyle sempozyuma katılırken Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Samet Kumanlı "Dîvânü Lugâti't-Türk'ten Güncel Türkçe Sözlük'e Türkçede Kadın Kavram Alanına Dair Sözlükbirimler ve Tanımları" başlıklı bildirisiyle katıldı.Yayınlanma Tarihi : 13.3.2023