EN
Anasayfa / Haberler
Brüksel Büyükelçisi Hasan ULUSOY, Öğrencilere Kariyer Tavsiyelerinde Bulundu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün düzenlediği çevrim içi konferansa, T.C. Brüksel Büyükelçisi Sayın Hasan ULUSOY konuk olarak katıldı.

Teams yazılımı üzerinden gerçekleştirilen “Bir Kariyer Olarak Diplomasi” isimli konferansta, T.C. Brüksel Büyükelçisi Sayın Hasan ULUSOY öğrencilerin sorularını yanıtladı.

 

“Öğrendiğiniz her bilgi gelecekte size fayda getirecektir.”

 

Büyükelçi Ulusoy, bir meslek olarak diplomasiyi ele alarak öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:  “Bu meslekte 30 yılımı tamamladım. Her anında bir şeyler öğrendiğiniz ancak fedakârlık isteyen bir meslek. Akademik çalışmalarınızı hiçbir zaman bırakmayın; mesleğinizde sizlere farklı perspektifler katacaktır. Okuduğunuz kitaplardaki her satır gelecekte size çok fayda sağlayacaktır. Öğrendiğiniz her bilgi gelecekte size fayda getirecektir. Diplomasi olumlu perspektiften bakıldığında ülkelerin birbirlerini anlamak için kullandıkları bir yoldur. İşin özünde diplomasinin amacı ülkeler arası ilişkileri düzenlemektir.”

 

“Öğrenciler şimdiden kariyer hedeflerini belirlemeli ve doğru karar vermelidirler.”

 

Bir diplomatta olması gereken özelliklere değinen Brüksel Büyükelçisi Ulusoy, “En önemlisi devlete, vatana, millete bağlılıktır. Sonrasında kararlılık, sabır, her türlü koşulda yaşama kabiliyeti, iyi birikimdir. Hiçbir meslek kolay değildir. Öğrenmeden, deneyim sahibi olmadan büyükelçi olmakta zorlanırsınız. Bu meslekte dünyanın her yerinde çalışıyor ve çeşitli zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Bu nedenle siz öğrenciler şimdiden kariyer hedeflerinizi belirleyip doğru karar vermelisiniz. Kendinizden emin olmadan bu mesleğe girmeniz doğru olmaz.” dedi.

 

“Ekonomi, kültür, sosyal ilişkiler her zaman için diplomaside artı puanlar getirir.”

 

Söyleşide ülkeler arası ilişkilere de değinen Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy sözlerinde şu ifadelere yer verdi: “Günümüzde demokratik toplumlarda halkların belirleyiciliği, insanların gönlünü kazanmak ve halklar arası ilişkileri güçlendirmek, ülkeler arası dış politikaları da belirliyor. Demokratik ülkelerde bu böyledir. Ekonomi, kültür, sosyal ilişkiler her zaman için diplomaside artı puanlar getirir; iki ülke insanlarının birbirlerini tanımasını sağlar. İşin akademik boyutundan bakıldığında ‘sosyal inşacılık’ yada ‘sosyal yapılandırmacılık’ bugün dış politika ve uluslararası ilişkilerde  kabul edilen, öne çıkan bir ekoldür. O ülkenin sizi nasıl gördüğünü, algıladığını ve tanımladığını  siz anlayabilirseniz ona göre daha uygun politikalar belirleyebilirsiniz. Bu da o ülkenin esasen dış dünyaya bakışını belirleyen kimliğinin analiz edilmesini gerektirir. Ben bunu her zaman savunan bir diplomatım. İnsanlarımızı bir ülkeye yolladığımızda o ülkenin Türkiye’ye bakış açısını anlamamız öncelikle önem kazanıyor. Her ülke kimlik  olgusu bağlamında yarattığı algılarla başka ülkeleri tanımlıyor. Onu çözmeden herkese aynı politikayı uygulamak zor olabilir. Biz diplomatlar olarak gittiğimiz ülkelerde öncelikle o ülkenin kendi ülkenize bakışını ve dünyaya bakışını analiz etmek zorundayız. Onu yaptığınız zaman zaten ilişkileri daha iyi düzenlemek mümkün olabiliyor. Bugün okuduklarınız gelecekte yapacağınız meslekte size mutlaka fayda sağlayacaktır.”

 

Ortak geleceğimizi belirleyecek olan politikaların birlikte alınması gerekiyor.”

 

Yeni dünya düzeni ve geleceği belirleyecek olan politikaların önemine değinen T.C. Brüksel Büyükelçisi Hasan ULUSOY “Bu pandemi döneminde insanların sorumluluk sahibi olarak hareket ederek ortak geleceğimizi belirleyecek politikaları birlikte alması gerekiyor. Devletlerin bencilce davranıp tek başlarına kararlar aldığı bir ortamda maalesef sınırları aşan insani krizler ortaya çıkıyor ve sorunlar katlanarak büyüyor. Nedir sınırı aşan insani krizler? Salgınlar, ekolojik bozulmalar, düzensiz göç ve  mülteci akınları. Bir ülkede yapılar bozulduğu, demokratik yönetişim ve insani değerler kaybolduğunda, yoksulluk insani kriz haline geldiğinde insanlar başka ülkelere göç ediyorlar, mülteci oluyorlar. Bütün bunlar küresel bazda sınırların ne kadar korunamaz olduğunu gösteriyor.” dedi.

 

Bugünün gençlerinin geleceği görmekte zorlandıklarını belirten Brüksel Büyükelçisi ULUSOY sözlerine şöyle devam etti “Bizler o anlamda belki şanslıydık güzel bir geleceğe doğru gittiğimizi hep düşünüyorduk.  Şimdi dünyada bir yanda pandemi, bir yanda ekolojik bozulmalar ile karşılaşılıyor. Dünyanın sonu mu geliyor tartışmaları da yapılıyor. Bence bu kadar karamsar olmaya gerek yok. Sorumluluk sahibi yönetimlerin oluşumunda devletlerde ve uluslararası ortamda da buna sahip bir iş birliği ortamının oluşunda siz gençlerin payı olacak. Sizler geleceğin  yöneticileri olacaksınız. Sizlerin kararlılıkla geleceği düşünerek bizlerden belki daha da sorumluluk bilinciyle hareket etmeniz gerekecek. Gençler olarak size böylesine büyük bir yük vermek istemiyorum ama bizle karşılaştırıldığında böyle bir sıkıntı olduğu ortada.  Yılmayacaksınız. En kolay şey yılmak. Küresel anlamda bence gelecek zor fakat  ‘geleceği toparlayabiliriz’ diye düşünen gençlere ihtiyacımız var. Onlar da sizlersiniz. Ben hala ekoloji ve salgın başta olmak üzere diğer konuların da aşılabileceğini düşünüyorum. Yeter ki insanlar, toplumlar, devlet bir araya gelip ortak akıl geliştirebilsinler.”

 Yayınlanma Tarihi : 18.12.2021