EN
Anasayfa / Haberler
2021-2022 Akademik Yılı Bahar Döneminde Eğitim ve Öğretimin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Döneminde Eğitim ve Öğretimin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

14.01.2022 Tarih ve 2022/02 Sayılı Senato Kararı:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi” ile “Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi”ne istinaden 2021-2022 Akademik yılı Bahar Döneminde eğitim ve öğretimin pandemi koşulları ile normalleşme süreci dikkate alınarak;

1. Her bölüm ve program derslerinin %40 oranında uzaktan eğitim, %60 oranında yüz yüze eğitim şeklinde verilmesine,

2. Akademik birimlerin uzaktan eğitim şeklinde işlenecek derslerin belirlenmesinde dersin niteliğinin yanı sıra öğrenci yoğunluğu olan derslerin öncelikle değerlendirilmesine,

3. Öğrenci sayısı fazla olan yüz yüze yapılacak derslerin, ilgili akademik kurulların kararı ile dönüşümlü ve/veya seyreltilmiş gruplar şeklinde işlenmesine, harmanlanmış (hibrit) öğrenme uygulamalarına yer verilmesine, sınıflara belli sayıda öğrenci kabul edilip aynı anda çevrimiçi uygulama ile sınıfı oluşturan diğer öğrencilerin de derse katılmasının sağlanmasına,

4. Rektörlük dersleri (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile İngilizce derslerinin %100 uzaktan eğitim şeklinde verilmesine ve bu derslerin Fakülte/Meslek Yüksekokuluna ait derslerin %40’lık uzaktan eğitim planlaması içinde sayılmamasına,

5. Her hafta anlatılan çevrimiçi dersler için alınan kayıtların, dönem sonuna kadar öğrencilerin erişimine açık olmasına,

6. Derslerin tüm sınavlarının yüz yüze yapılmasına; Enstitülerde mülakat, tez izleme, tez yeterlilik ve tez savunma sınavlarının ilgili akademik birimin ve sınava girecek öğrencinin talebi doğrultusunda çevrimiçi yapılabilmesine,

7. Yerleşke alanında yoğunluğu azaltıcı tedbirler kapsamında Tıp, Diş Hekimliği, İktisadi İdari Birimler, Fen Edebiyat, İletişim, Eczacılık ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulunun Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri yüz yüze derslerini planlamasına; Sağlık Bilimleri, Hukuk ve Mühendislik Mimarlık Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Perşembe-Cuma günleri yüz yüze derslerini planlamasına,

8. Enstitüler bünyesinde yüz yüze yapılacak derslerin hafta içi gündüz yoğunluğunu arttırmayacak şekilde düzenlenmesine,

9. Ders devam şartlarının ilgili mevzuat koşullarına göre belirlenmesine, engelli öğrencilere talep etmeleri halinde yüz yüze yapılan derslere çevrimiçi katılım imkanının sağlanmasına,

10. Uzaktan eğitimle verilecek derslerin icrasının yerleşke içinde yapılmasının zorunlu tutulmamasına,

11. Maske-mesafe-temizlik kuralının derslerin icrasında ve yerleşke içinde bulunan kapalı alanların kullanımda titizlikle uygulanmasına,

12. Yüz yüze yapılan derslerin 40’ar dakikalık sürelerde işlenmesine, 10 dakikalık ders araları verilmesine ve dersliklerin havalandırılmasına, öğrencilerin talebi olsa bile blok ders uygulaması yapılmamasına karar verilmiştir.


2021-2022 Akademik Yılı Güz Döneminde Eğitim ve Öğretimin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

06 Eylül 2021 tarih ve 2021/10.01 Sayılı Senato Kararı:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi” ile “Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi”ne istinaden 2021-2022 Akademik yılı Güz Döneminde eğitim ve öğretimin pandemi koşulları ile normalleşme süreci dikkate alınarak;

1. Her bölüm ve program derslerinin %40 oranında uzaktan eğitim, %60 oranında yüz yüze eğitim şeklinde verilmesine,

2. Tüm yerleşkelerin girişlerinde akademik, personel, öğrenci ve diğer ziyaretçilerin HES kodu ile giriş yapmalarına, en az 15 gün önce ikinci doz aşıyı yaptırmış olmalarına veya en fazla 72 saat önceden alınmış negatif sonuçlu PCR testinin istenmesine,

3. Akademik birimlerin uzaktan eğitim şeklinde işlenecek derslerin belirlenmesinde dersin niteliğinin yanı sıra öğrenci yoğunluğu olan derslerin öncelikle değerlendirilmesine,

4. Öğrenci sayısı fazla olan yüz yüze yapılacak derslerin, ilgili akademik kurulların kararı ile dönüşümlü ve/veya seyreltilmiş gruplar şeklinde işlenmesine, harmanlanmış (hibrit) öğrenme uygulamalarına yer verilmesine, sınıflara belli sayıda öğrenci kabul edilip aynı anda çevrimiçi uygulama ile de sınıfı oluşturan diğer öğrencilerin de derse katılmasının sağlanmasına,

5. Rektörlük dersleri (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile İngilizce derslerinin %100 uzaktan eğitim şeklinde verilmesine ve bu derslerin Fakülte/Meslek Yüksekokuluna ait derslerin %40’lık uzaktan eğitim planlaması içinde sayılmamasına,

6. Her hafta anlatılan çevrimiçi dersler için alınan kayıtların, dönem sonuna kadar öğrencilerin erişimine açık olmasına,

7. Derslerin tüm sınavlarının yüz yüze yapılmasına; Enstitülerde mülakat, tez izleme, tez yeterlilik ve tez savunma sınavlarının ilgili akademik birimin ve sınava girecek öğrencinin talebi doğrultusunda çevrimiçi yapılabilmesine,

8. Yerleşke alanında yoğunluğu azaltıcı tedbirler kapsamında Tıp, Diş Hekimliği, İktisadi İdari Birimler, Fen Edebiyat, İletişim, Eczacılık ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulunun Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri yüz yüze derslerini planlamasına; Sağlık Bilimleri, Hukuk ve Mühendislik Mimarlık Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Perşembe-Cuma günleri yüz yüze derslerini planlamasına,

9. Enstitüler bünyesinde yüz yüze yapılacak derslerin hafta içi gündüz yoğunluğunu arttırmayacak şekilde düzenlenmesine,

10. Ders devam şartlarının ilgili mevzuat koşullarına göre belirlenmesine, engelli öğrencilere çevrimiçi derse katılım imkanının sağlanmasına,

11. Uzaktan eğitimle verilecek derslerin icrasının yerleşke içinde yapılmasının zorunlu tutulmamasına,

12. Maske-mesafe-temizlik kuralının derslerin icrasında ve yerleşke içinde bulunan kapalı alanların kullanımda titizlikle uygulanmasına,

13. Yüz yüze yapılan derslerin 40’ar dakikalık sürelerde işlenmesine, 10 dakikalık ders araları verilmesine ve dersliklerin havalandırılmasına, öğrencilerin talebi olsa bile blok ders uygulaması yapılmamasına,

14. Salgınla ilgili olarak gündelik oluşacak gelişmelerin izlenmesi ve öğrenci-akademik ve idari personel arasındaki iletişimin sağlıklı ve tek merkezden kontrolünün sağlanması için “Pandemi Koordinatörlüğü”nün kurulmasına,

15. Oryantasyon faaliyetlerinin tamamının çevrimiçi planlanmasına oy birliği ile karar verildi.


Yayınlanma Tarihi : 27.1.2022