EN
Anasayfa / Haberler
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özkat’ın Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nde Makalesi Yayınlandı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özkat’ın Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (ESTAD)’nde “TÜRK EDEBİYATINDA “FİHRİST-İ ŞÂHÂN” TARZI MANZUMELER VE ADANALI MÜVERRİH SÜRÛRÎ’NİN SİLSİLE-İ NEFÎSE ADLI ESERİ” isimli makalesi yayınlandı. (Ağustos 2021, Cilt: 4, Sayı: 2, S. 527-570)Yayınlanma Tarihi : 6.9.2021