EN
Anasayfa / Haberler
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özkat Makalesi Dîvan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nde Yayınlanmıştır

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZKAT'ın Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK ile hazırladıkları “Hâfız Cemâlî’nin “Silsile-nâme-i Tarîkat-ı Aliyye-i Uşşâkî” Adlı Muvaşşah Manzumesi” isimli makale, Dîvân Edebiyâtı Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanmıştır. (Temmuz 2021, Sayı: 26, S. 448-490)Yayınlanma Tarihi : 7.7.2021