EN
Anasayfa / Haberler
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaz Öğretimi Uygulama Esasları, Takvim ve Ücretler

1. Yaz öğretimi zorunlu değil tercihe bağlıdır. Yaz öğretimi ücretleri yıl içi eğitim ve öğretim ücretlerinden ayrı olarak tespit edilir.

2. Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı Rektör’lük onayıyla belirlenir.

3. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) dışında ders alınacak üniversitenin ilgili programının ÖSS yerleştirme taban puanının, öğrencinin İYYÜ' de yerleştiği programın taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerekir. Yatay geçişle Üniversitemize gelen öğrenciler önceki yükseköğretim kurumuna yerleştikleri yıldaki taban puanını esas almalıdırlar.

4. İYYÜ’de açılmayan bir dersin başka bir üniversiteden alınabilmesi için; dersin kredisinin İYYÜ’de açılmayan dersin kredisine eşit veya daha fazla, içeriğin de eşdeğer olması kaydıyla bölüm kurulunun olumlu görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

5. İYYÜ'de İngilizce olan bir ders farklı bir dilde alınamaz.

6. Diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri öğretimini sürdürdüğü kurumdan onay alarak yaz öğretimi ders seçme ve kayıt süresi içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurularını yapabilirler.

7. Yaz öğretiminde öğrencinin tercihine göre en fazla 4 ders veya 30 AKTS’lik ders alınabilir. (30 AKTS, 4’den fazla derse karşılık geliyorsa bu durumda ders sayısına bakılmaz.)

8. Normal öğretim süresini tamamlayan öğrenciler Yaz Öğretiminde ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile daha önce almadağı dersler de dahil olmak üzere istediği dersleri alabilir

9. Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Öğretiminde de geçerlidir.

10. Ders seçimleri Program/Bölüm başkanlıklarına Bölümü olmayan Fakültelerde Fakülte Dekanlığına yapılacaktır.

11. Yaz öğretimi ücreti yatırılmadığı taktirde öğrencinin ders kaydı geçersiz sayılır.


Yabancı Diller Bölümü Bünyesinde Açılan Yaz Öğretimi

1. Hazırlık sınıfının yarıyıl sonlarında yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarısız olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.

2. Üniversite dışından gelen öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim ve öğretimine katılabilirler.

3. Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına ancak yaz öğretimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.

Yabancı dil eğitim ve öğretim programında, haftalık ders saati toplamı 30 saatten az olamaz.


YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ

25 Haziran 2021

30 Haziran 2021

Yaz Okulu Ders Başvuru ve Ön Kayıt

1 Temmuz 2021

Yaz Okulu Derslerinin İlanı- Kesin Kayıt - Danışman Onayı

5 Temmuz 2021

Yaz Okulunun Başlaması

27 Ağustos 2021

Yaz Okulunun Sona Ermesi

28 Ağustos 2021

5 Eylül 2021

Yaz Okulu SınavlarıYaz Okulu Öğrenim Ücretleri

1. Yaz öğretiminde açılan bir derse kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen veya başarısız olan öğrencinin ücreti iade edilmez.

2. Yaz Okulu Mali Kayıt Süreci Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız2020-2021 Yılı Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri / AKTS

LİSANS BÖLÜMLERİ
Burs Durumu İYYÜ Öğrencisi / 1 AKTS Ücreti İYYÜ Dışından Gelen Öğrenciler / 1 AKTS Ücreti
ÖSYM %75, %50, %25 burslu ve ücretli öğrenciler 450 TL 450 TL
ÖSYM %100 burslu öğrenciler 225 TL 450 TL

ÖN LİSANS PROGRAMLARI
Burs Durumu İYYÜ Öğrencisi / 1 AKTS Ücreti İYYÜ Dışından Gelen Öğrenciler / 1 AKTS Ücreti
ÖSYM %75, %50, %25 burslu ve ücretli öğrenciler 250 TL 250 TL
ÖSYM %100 burslu öğrenciler 125 TL 250 TL

DİL OKULU
* İngilizce Hazırlık Sınıfı 5.500 TL


* İYYÜ dışında yaz öğretiminde İngilizce derslerini (hazırlık sınıfı dahil) almak isteyen öğrenciler seviye tespitinden sonra derslere başlayabilirler.

** Hazırlık sınıfı kaydı daha önce hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere yöneliktir.

Talep olmadığı için listede olmayan dersler 5 öğrenci talebi tamamlandığında açılacaktır.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında ders almak isteyen İYYÜ öğrencilerinin dikkat etmesi gereken hususlar

1. İlgili dersin Üniversitemiz yaz öğretiminde açılmamış olması,

2. İlgili dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydı ile ilgili bölümün/program başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karar alınmış olması,

3. İlgili yaz öğretimi döneminde kayıt yenilemiş olmak,

4. Hem İYYÜ’de hem diğer yükseköğretim kurumunda alınan dersler en fazla 30 AKTS kredi toplamı ve/veya 4 ders kadar ders alabilir.

İYYÜ Dışından Gelen Öğrenciler

Yaz Öğretimine İYYÜ dışından kayıt yaptıracak öğrenciler aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat ederek kayıt yaptırırlar.

Kayıt için gerekli belgeler

  • Güncel Öğrenci Belgesi
  • ÖSYM Sonuç Belgesi
  • Kayıtlı oldukları üniversiteden alınan izin yazısı/kararı
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Üniversitemiz ilgili Fakülte/MYO sekreterliğinden alınan ön başvuru formu

Yaz öğretimine Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminde almış oldukları ders(ler)in kodu, adı, haftalık ders saati (teori/uygulama/laboratuvar), AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Yayınlanma Tarihi : 26.6.2021