EN
Anasayfa / Haberler
Dr. Öğr. Üyesi Aygün ÜLGEN, “Fatih Sultan Mehmed” Kitabında Bölüm Yazarı Olarak Yer Aldı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aygün ÜLGEN, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından yayınlanan ve 29 Mayıs 2021’de İstanbul’un Fethinin 568. Yıldönümü münasebetiyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte tanıtımı yapılan Fatih Sultan Mehmed adlı kitapta “Fatih Sultan Mehmed Döneminde Mimarlık” bölümünün (20. bölüm) yazarı olarak yer aldı.

Kitapta yer alan bölümü ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Aygün ÜLGEN, Fatih dönemi mimarlığının Erken Osmanlı dönemi mimarlığı ile Klasik Osmanlı dönemi mimarlığını birbirine bağlayan ve üslûp bakımından her iki dönemin de izlerini taşıyan bir geçiş dönemi mimarlığı olduğuna değinerek şunları söyledi:

“Merhum Hocam Prof. Dr. Semavi EYİCE’nin de belirttiği gibi “…Fatih devrinin şuurlu, programlı, siyasî ve askerî gelişmesine paralel olarak ilerleyen Fatih dönemi mimarîsi, hiçbir bakımdan, bir harp ve fütûhât devrinin, tüten harabeler arasında acele ihtiyaçlar için kurduğu bir ‘ordugâh mimarîsi’ değildir”. 1453 yılında İstanbul’u fethederek yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmed, otuz yıllık saltanatı süresince başta İstanbul, Bursa ve Edirne olmak üzere Anadolu ve Balkanlarda, Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli şehirlerinde 300 cami, 57 medrese, 59 hamam, 29 bedesten ve han ile saray, hisar-kale, sur ve köprüler yaptırmıştır. Ancak ne yazık ki bunların çoğu, zamanla çeşitli sebeplerle yıkılmıştır. Bu yapılardan günümüze sağlam halde gelenler, hem o dönemin mimarlık üslûbunun yaşayan belgeleri, hem de Fatih Sultan Mehmed’in Türk Tarihinde olduğu gibi Türk Sanatında da gerçekleştirdiği büyük atılımın mimarlığımızdaki kanıtları olmaları bakımından önem taşımaktadırlar”.

Fatih Sultan Mehmed kitabında Osmanlı’da mimarlığın yanı sıra müzik, resim, hat sanatı, cilt sanatı, ilim hayatı, dil ve edebiyat, sosyal hayat, mutfak kültürü, vakıflar ve vakfiye, sikkeler gibi birçok konuda hem genel olarak hem de Fatih’e ve dönemine dair özel bilgilere de yer verilmiştir.Yayınlanma Tarihi : 17.6.2021