EN
Anasayfa / Haberler
Arş. Gör. Mert Ülgen, 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Akademik Programına Katıldı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Akademik Programına, Üniversitemiz Adli Tıp Birimi’nde görevli Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlimiz Mert Ülgen, bir tebliğ ile katılarak Üniversitemizi temsil etti.

Festival Başkanlığını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer’in yaptığı ve 2011 yılından bu yana her yıl düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, akademi ve sinema dünyasını bir araya getirerek suç, ceza ve adaletle ilgili sorunlar konusunda geniş katılımlı bilimsel bir tartışma platformu oluşturmakta.

20-26 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılan Festival kapsamında, dünyanın dört bir yanından 24 filmin bir araya getirildiği film gösterimlerinin yanı sıra, 5 gün süren ve çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla 43 tebliğin sunulduğu geniş bir akademik program da gerçekleşti.

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, T.C. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın yapmış oldukları açılış konuşmalarının ardından Uluslararası Akademik Program, tebliğlerin sunulduğu oturumlarla devam etti.

Araştırma Görevlimiz Mert Ülgen, belirtilen Uluslararası Akademik Programa “Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Makul Sürede Yargılanma Hakkı: Galea ve Pavia v. Malta Davası Işığında Bir Değerlendirme” başlıklı tebliği ile katıldı.

Arş. Gör. Mert Ülgen, bu tebliğde önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından adil yargılanma hakkı kapsamında makul sürede yargılanma hakkının ve bununla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlaline karar verilen Galea ve Pavia v. Malta davasını, daha sonra ise bu kararla benzerlik taşıyan bazı önemli AİHM içtihatlarını ele alarak söz konusu karar ışığında Türk Hukuku açısından durumu değerlendirdi.

Arş. Gör. Mert Ülgen’i sunmuş olduğu tebliğinden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali akademik programı ve filmleri hakkındaki bilgilere www.icapff.com adresinden ulaşılabilir.Yayınlanma Tarihi : 1.12.2020