EN
Anasayfa / Haberler
Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Mert Ülgen’in İkinci Kitabı Yayımlandı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mert Ülgen’in “Kültür ve Tabiat Varlıklarının Ticareti ve Yurt Dışına Çıkarılması Suçları (KTVKK m. 67/2, 67/3, m. 68 )” adlı ikinci kitabı yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer’in danışmanlığında hazırlanan yüksek lisans tezinden oluşan kitap, On İki Levha Yayıncılık tarafından İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi serisinden yayımlandı.

Ülkemizin kültür ve tabiat varlıkları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Araştırma Görevlisi Mert Ülgen, bu varlıklar ile ilgili en çok işlenen suçlar arasında ‘kültür ve tabiat varlıklarının ticareti ve yurt dışına çıkarılması’ suçlarının bulunduğunu söyledi.

“Konuya ilişkin az sayıda akademik çalışma var”

Belirtilen suç tiplerini inceleyen çok az sayıda akademik çalışmanın yapıldığını ifade eden Mert Ülgen kitaba ilişkin şu bilgileri verdi: “Bu önemli konunun bir tez çalışması kapsamında ele alınmasını ve yapılan bu çalışma ile Türk Hukukuna mütevazı bir katkı sağlamayı amaçladım. Kitapta önce Kültür ve Tabiat Varlıkları ile İlgili Kavramlar, Türkiye’de Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukukunun Tarihsel Gelişimi ve Uluslararası Hukukta Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile İlgili Bazı Düzenlemeler ele alınmıştır. Daha sonra Ticareti Yasak Olan Kültür ve Tabiat Varlıklarının Ticareti Suçu (KTVKK m. 67/2), Ticareti Yasak Olmayan Taşınır Kültür Varlıklarının İzinsiz Ticareti Suçu (KTVKK m. 67/3) ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurtdışına Çıkarılması Suçu (KTVKK m. 68) incelenmiştir. Ayrıca bu suçlarla mücadelede etkinliğin artırılabilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla yapılması önerilen bazı mevzuat değişikliklerine de dikkat çekilmeye çalışılmıştır.”

Soykırımı konu alan ilk kitap İngilizce yayımlandı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mert Ülgen’in İngiltere’de Queen Mary University of London’da Dr. Jessie Hohmann’ın danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden oluşan ve 2018 yılında İngilizce olarak yayımlanan ilk kitabı “The Role of International Criminal Court On Universal Jurisdiction In Terms of Genocide” (Soykırım Suçunun Evrensel Düzeyde Yargılanması Bakımından Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rolü) adını taşımaktaydı.

Arş. Gör. Mert Ülgen’i yayımlanan bu yeni kitabı için kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.Yayınlanma Tarihi : 6.2.2020