EN
Anasayfa / Haberler
Dr. Öğr. Üyesi Hüdayi Sayın’dan Göç Konusunda Önemli Kitap

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüdayi Sayın’ın kaleme aldığı “Uluslararası Göç ve Uluslararası Güvenlik” adlı kitap yayınlandı.

Kitapta; Güvenlik Kavramı ve Gelişimi, Bir Güvenlik Sorunu Olarak Göç̧ ve Göçün Güvenlikleştirilmesi, Uluslararası Bir Güvenlik Sorunu Olarak Göçmen Kaçakçılığı, Göçmen Kaçakçığının Oluşumu ve Gelişimini Etkileyen Faktörler, Göçmen Kaçakçılığının Yöntemleri, Yasadışı Göç Yolları, Göç Güzergâhları, İnsan Ticaretine Kavramsal bir Yaklaşım, İnsan Ticaretinin Çeşitleri, Cinsel Sömürü Amaçlı Kadın Ticareti, Emek Sömürüsü, Çocuk Ticareti, Organ Ticareti, İnsan Ticareti Suçunun Evreleri, İnsan Ticaretinin Aktörleri, İnsan Tacirleri, Satıcılar, Uluslararası Ölçekli Profesyonel Suç Grupları gibi bölümler yer alıyor.

“Göç Konusu 20 ve 21. Yüzyılda Ön Plana Çıktı”

Kitap hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Hüdayi Sayın 20. ve 21. Yüzyılın insanlık tarihinin en yoğun ve en hızlı dönüşümlerine tanıklık ettiğini ve her iki yüzyılın başat temalarının küresel savaşlar ve göçler olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Göçmenlerin ördükleri ulusaşırı ağların gücü, göçün bir güvenlik sorunu, göçmenlerin ise suçlular olarak algılanmasıyla zayıflamıştır. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti uluslararası göçü önemli bir güvenlik sorununa dönüştüren iki yasadışı faaliyettir. Göç endüstrisi, ekonomik menfaat temini için biraraya gelmiş sivil aracılar ve resmi görevlilerin iç içe geçtiği büyük bir organizasyonu ifade eder. Göçmen öznenin değişim değeri olan nesne, ticari bir metaya dönüşmesi sorunu insanlığın uzağında bir noktaya götürür. Günün sonunda, yasadışılığa ilişkin ulusaşırı ağların kurulması ve başarısı göçü teşvik edicidir.”                                                                                                                                                                                                           

Göçmenlik bütün insanlığı etkileyebilecek sosyal dramların birikme alanı olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hüdayi Sayın “Göçmenin yaşadığı her öykünün kendi başına bir bütünlüğü olduğu ve farklı bir gerçeği barındırdığı düşünülmelidir. Göç araştırmaları sadece veri ve bulgu nicelliklerini biriktirmeyle yetinemez. Göç insani bir öz’e dayanmadan anlaşılamayacaktır. Analizin dayanacağı veriler elde etmeye çalışmak bir gereklilik, fakat yeterlilik değildir” diye konuştu.    Yayınlanma Tarihi : 30.5.2019