EN
Anasayfa / Haberler
5. Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Düzenlendi

title

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 5. Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu’nu düzenledi. Üç oturumda gerçekleşen sempozyumda; ‘Meslek Hastalıkları ve İş Yeri Hekimi’, ‘Sağlık İşletmelerinde Tehlike ve Riskler’ ve ‘Sağlık Sektörü Uygulamaları’ konularında bilgiler paylaşıldı.

Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen sempozyuma; İYYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Cüneyt Ulutin, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvar Müdürü Zekiye Karakaya, uzmanlar ve farklı üniversitelerden akademisyenler katılım sağladı.

“İş kazaları ve meslek kazalarında sorun oluşmadan önlem almak gerekiyor”

"İYYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Topal Sarıkaya, meslek kazalarında sorun oluşmadan önce önlem alınmasının önemine vurgu yaparak “İş Sağlığı ve Güvenliği; çalışanların sağlığına zarar veren risk faktörlerini saptamak ve bu faktörleri gidermek için önlemler almak, çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, iş ve meslek kazalarına karşı çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarını korumayı kapsamaktadır. Bu konu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de önemli bir konu. İnsan kaynağı bu anlamda en önemli aktörlerden bir tanesi. İnsana yaptığımız eğitimin yanında onun sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak üzere yapılacak olan yatırımlar da ülkenin gelişmişlik seviyesini yükselten önemli yatırımlardır. İş kazaları ve meslek kazalarında sorun oluşmadan önce önlem almak gerekiyor. Bu konuda tüm işverenler, hükümetler, kamusal ve kamu birimlerinin otoriteleri ile konunun taraflarının birlikte çalışıp çözüm üretmeleri gerekmektedir” dedi.

“İşyeri hekimleri meslek hastalıkları konusunda bilinç kazanmalı”

Sempozyumda meslek hastalıklarına dikkat çeken İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Cüneyt Ulutin, sağlık sektörü çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda dikkatli olmamaları durumunda meydana gelecek sorunları aktardı.  Prof. Dr. Ulutin, “İşyeri hekimlerinin meslek hastalıklarına olan yaklaşımları ve bu konudaki bilinç düzeyleri önemli bir konu. Çünkü Türkiye’de meslek hastalıkları maalesef çok fazla tanınmıyor. Bu nedenle de pek çok mağduriyet doğuyor. Bu amaçla işyeri hekiminin meslek hastalıkları konusunda biraz daha bilinçli olmalarını hedefliyoruz. Ele aldığımız bir diğer konu ise sağlık kurumlarında görülen risklerdir. Bu başlık altıda mobbing, psikolojik, biyolojik ve fiziksel risk faktörleri üzerinde durulmalı.  Bu sektörde çalışanların biyolojik, mikrobik etmenlerle enfeksiyon kapmaları ve radyasyona mağdur kalmaları oldukça fazla. Bu nedenle sağlık sektörü çalışanlarının kendilerini nasıl korumaları gerektiğini, koruyucu ekipmanlarının neler olabileceğini bilmeleri çok önemli” dedi.

“İş sağlığı bir yaşam tarzıdır ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSG Birim Müdür Yardımcısı Hakan Farımaz, “Daha çok çalışanlarla ilgili iş sağlığını önemsesek de iş sağlığı ve güvenliği hayatın her safhasında bir yaşam tarzı olarak insanlar tarafından algılanmalı. Hayatın her alanında bir iş yaparken sağlıkla beraber güvenlik de ön plana çıkarılmalı. Böylece iş sağlığı ve güvenliğini tamamıyla yerine getirmiş oluruz ve insanlar daha mutlu, yapılan çalışmalar ise daha verimli olur. Yaşama ve iş yaşamına bir kalite kazandırılmasını sağlar” diye konuştu.

“Türkiye’de iş sağlığı tecrübe olarak algılanıyor”

İş sağlığını yaşam biçimi olarak algılamada Türkiye’de eksiklikler olduğunu kaydeden Farımaz, “Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği bazen ihmal ediliyor. Türkiye’de iş sağlığı tecrübe olarak algılanıyor. ‘Nasıl olsa ben bu işi sürekli yapıyorum. Bana bir şey olmaz?’ diye gerekli tedbirler alınmıyor.  İş sağlığı ve güvenliğinde kask, kıyafetler ve malzemeler gibi kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar kullanılmıyor. Bu aslında bakıldığında çocukluktan gelen güvenlik kültürünün eksikliğinden kaynaklıdır. İş sağlığında başlangıç noktamız, güvenlik kültürünün çocukluk döneminde aşılanmasıdır” şeklinde konuştu.

Oturum Başkanlığını Sağlık bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin’in yürüttüğü ‘Meslek Hastalıkları ve İşyeri Hekimi’ konulu birinci oturumda; Dr. Zühtü Şahin ‘Meslek Hastalıklarına Yenilikçi Yaklaşımlar’ konusunda, Dr. Metin Özaydın ‘İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Modeli’ konusunda, Dr. Dilek Tiryaki ‘İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları’ konusunda bilgi paylaşımında bulundular.

Başkanlığını SBF İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Aykan Kepekli’nin yaptığı ‘Sağlık İşletmelerinde Tehlike ve riskler’ başlıklı ikinci oturumda; Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Alpman ‘Mobbing’ konusunda, İG Uzmanı Rafet Kılıç ‘Sağlık İşletmelerinde Yangın ve Acil Durum Yönetimi’ konusunda, Öğr. Gör. Ulaş Çınar ‘Sağlık Kurumlarında Risk Analizi İçin Yeni Bir Yaklaşım Önerisi’ konusunda, Dr. Öğr. Üyesi Beyrul Canbaz, ‘Sağlık Kurumlarında Elektromanyetik Akım’ konusunda bilgi paylaşımında bulundular.

Başkanlığını SBF İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hulusi Acar’ın yaptığı üçüncü ve son oturumda; Yasemin Öymez ‘Sağlık Kuruluşlarında KKD Kullanımı’ konusunda, İG Uzmanı Onur Taşkınoğlu ‘Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi’ konusunda, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Daştan ‘Tıbbi Laboratuvarlara İş Güvenliği’ konusunda bilgi paylaşımında bulundular.Yayınlanma Tarihi : 19.4.2019