Anasayfa / Rektörlüğe Bağlı Bölümler / Erasmus+ Office
Erasmus+ Coordinators
Erasmus+ Office erasmus@yeniyuzyil.edu.tr
Institutional Coordinator Prof. Dr. Günseli İsçi gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr
Assistant Institutional Coordinator Erasmus+ Vice Coordinator Eylül Beyza ATES eylulbeyza.ates@yeniyuzyil.edu.tr
Erasmus Specialist Hande Çetin Edik handecetin.edik@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Medicine Prof. Dr. Asiye Nurten asiye.nurten@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Dentistry Asst. Prof. Pelin Gökalp Kalabay pelingokalp.kalabay@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Pharmacy Research Assist. Hande Erensoy hande.erensoy@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Health Sciences Research Assist. Sertaç Temur sertac.temur@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Arts and Sciences Research Assist. Cihan Ünlü cihan.unlu@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Arts and Sciences Research Assist. Selena Erkızan selena.erkizan@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Arts and Sciences Lect. Cihan Asaroğlu cihan.asaroglu@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Arts and Sciences Research Assist. Gülsen Uz gulsen.uz@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Engineering and Architecture Asst. Prof. Sezen Canım ATEŞ sezen.canimates@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Fine Arts Asst. Prof. Hande Çayır hande.cayir@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Law Research Assist. Füsun Ceren Küçük fusunceren.kucuk@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Economics and Administrative Sciences / Political Science and International Relations Research Assist. Eylül Beyza Ateş eylulbeyza.ates@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Economics and Administrative Sciences / Business Administration Research Assist. Bengi Ayrancı bengi.ayrcanci@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Economics and Administrative Sciences / International Trade and Logistics Research Assist. Fergül Özgün fergul.ozgun@yeniyuzyil.edu.tr
Faculty of Communication Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Nur Sadedil sevginur.sadedil@yeniyuzyil.edu.tr
Vocational School Lect. Şeyma Başaran seyma.basaran@yeniyuzyil.edu.tr