EN
Anasayfa / Haberler
Savaş Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Suriyeli Sığınmacılar Sorunu

“Savaş Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Suriyeli Sığınmacılar Sorunu” isimli Seminer, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Kulübü’nün ortak katkılarıyla, 18 Aralık 2015 Cuma günü, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Seminere konuşmacı olarak katılan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz KAPLAN ile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Av. Uğur YILDIRIM, Suriyeli Sığınmacıların hukuki statüsü ile karşılaştıkları hukuki sorunlar konusuna açıklık getirerek bazı çözüm önerilerinde bulundular.

Prof. Dr. Yavuz KAPLAN, özellikle Uluslararası Hukuk ve İç Hukuk sistemimiz açısından Suriyeli Mültecilerin durumuna vurgu yaparak, 1951 tarihli “Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi”, 1967 tarihli “Ek Protokol”, 2013 tarihli ve 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile 2014 yılında çıkarılan “Geçici Koruma Yönetmeliği”nin getirdiği düzenlemeler ve koruma türleri hakkında bilgi verdikten sonra, İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurulması ve bu alandaki faaliyetleri hakkında bilgi aktarımında bulundu.

Av. Uğur YILDIRIM ise, avukatlık ve dernek faaliyeti dolayısıyla sığınmacıların yaşadığı kamplarla, geri gönderme merkezlerinde yaşanan sorunlar ve önümüzdeki beş ve on yıllık zaman diliminde alınması gereken önlemler ile hukuki ve politik yaklaşımlar hakkında bilgi verdi. Sığınmacılara sağlanan imkanlar ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunda bilinçlenmek gerektiğine vurgu yapan YILDIRIM, önümüzdeki kısa dönemde Suriyelilerin dönme ihtimalinin pak mümkün olmadığına ve bu nedenle iyileştirme ve entegrasyon faaliyetlerine ağırlık vermenin gereği üzerinde görüş ve izlenimlerini aktardı.

Etkinlik konuşmacılara Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından plaket takdimi yapılarak sonlandırıldı. Suriyeli sığınmacıların ve bu istem dışı süreç nedeniyle ülkemizin yaşadığı sorunlara duyarlık gösteren tüm düzenleyicilere ve katılımcılara teşekkürü bir borç biliyoruz.