EN
Anasayfa / Haberler
Türk Kızılayı Avrupa Bölge Kan Merkezi ile İşbirliği Protokolüİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi arasında 24.07.2012 tarihinde imzalanan ve bu kapsamda 15 Aralık 2012 tarihinde başlayan “Hematoloji ve Kan Bankası” dersinin ilk laboratuvar uygulama stajı her eğitim yılının güz döneminde devam etmektedir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Prof.Dr. Ömer BENDER ile Türk Kızılayı Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürü Sayın Dr. İpek SARIKAYA arasında 14.09.2015 tarihinde yeni bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Söz konusu protokol gereği yürütülen laboratuvar uygulamaları ve staj kapsamındaki eğitim programları yanında yeni eğitim programı düzenlenmesi ve ortak projeler yürütülebilmesi amaçlanmıştır.

Türk Kızılayı Avrupa Bölge Kan Merkezi ve Çapa Kızılay Kan Merkezi bünyesinde 18.11.2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında her çarşamba günü yapılan uygulamalar kapsamında, Tıbbî Laboratuvar Teknikleri Programı ikinci sınıf öğrencileri, Kan Alma ve Ekip, Aferez, Ürün İşlem, Dağıtım, Hemovijilans, Kalite Kontrol konularında eğitim almışlardır.

Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Sayın Dr. İlhan Birinci denetiminde, 09.12.2015 tarihinde yapılan oryantasyon eğitiminde Tıbbî Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencileri Gruplama, Tarama, NAT laboratuvarlarında yapılan işlemler konusunda bilgilendirilmiştir.

Tıbbî Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yazıcıoğlu tarafından verilmekte olan “Hematoloji ve Kan Bankası” dersi ve Türk Kızılayı Avrupa Bölge Kan Merkezi, Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi ve Çapa Kızılay Kan Merkezi bünyesinde yapılan uygulamalar ile öğrencilerin eğitimleri desteklenmiştir.