EN
Anasayfa / Duyurular
Başvuru Sonuçları-İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar

*Kayıt hakkı kazanan adayların bilgileri ekteki tabloda yer almaktadır. Tabloda “asil” olarak yer alanların 15 Şubat 2023 tarihine kadar üniversitemize gelerek kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

*Tabloda “yedek” olarak yer alan arasından kayıt olmak isteyenlerin, kayıtlanma taleplerini 15 Şubat 2023 tarihine kadar sbe@yeniyuzyil.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Kontenjan açığı olması durumunda işbu talepler değerlendirilerek kayıt hakkı tanınacaktır.


Kayıt Tarihleri : 13-15 Şubat 2023


Kesin kayıt işlemleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr.Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi Öğrenci İşleri Biriminde tamamlanacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ilgili tarih aralığında kuruma gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1. Online Başvuru formu (1 adet)
2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemi üzerinden alınan YÖKSİS mezun belgesi (1 adet)
3. Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya mezun olunan üniversiteden alınan aslı gibidir sureti veya e-devlet sistemine yansıtan üniversiteler için e-imzalı transkript belgesi (1 adet)
4. ALES sonuç belgesi (1 adet) ( Tezsiz Yüksek Lisans için, ALES puanı aranmaz)
5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya e-devlet sistemi üzerinden alınan Milli Savunma Bakanlığı onaylı e-imzalı sureti (1 adet)
7. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

Y. Lisans Programlarının Gün ve Saatleri:

Programda örgün dersler Cumartesi günü yapılmaktadır.

Ders Saatleri: 08.30 – 17:30 arasında,

Online Dersler Hafta İçi 19:30-22:30 saat aralığında yapılmaktadır.

Program toplam kredisinin %30’u kadar ders, Uzaktan Eğitim Sistemi ile verilmekte olup program dönemsel olarak ilan edilmektedir.

Programda her bir ders için %50 devam MECBURİDİR .

****Enstitü’nün haftalık program içindeki dağılımda gün ve saat değişikliği yapma hakkı saklıdır


Eğitim Yeri:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi

Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010

Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL

Tel: 444 50 01

Faks: 0 212 481 40 58


Program Koordinatörü :

Dr. Öğr. Üyesi Tolga BARIŞIK

E-Posta: isg@yeniyuzyil.edu.tr / tolga.barisik@yeniyuzyil.edu.tr

Tel: 444 50 01 – 3805-3807


İletişim

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı

Program Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Tolga BARIŞIK
Telefon : 444 50 01 / 3805-3807
E-posta : isg@yeniyuzyil.edu.tr / tolga.barisik@yeniyuzyil.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Enstitü Sekreteri : Caner AVCI-Nesime Seynan ATAR
Telefon : 444 50 01 / 2011
E-posta : sbe@yeniyuzyil.edu.tr
Yayınlanma Tarihi : 13.2.2023