EN
Anasayfa / Duyurular
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvurusu - 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı

Üniversitemizde kısmi zamanlı olarak çalıştırılmak üzere İletişim Fakültesinden 4 (dört), Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından 2 (iki), Teknoloji Transfer Ofisinden 3 (üç) ve Kalguk'tan 1 (bir) olmak üzere toplam 10 (on) öğrenci istihdam edilecektir. Aylık çalışma süresi 60 saat olacaktır (haftada 15 saat). Saatlik ücret 15 TL olacaktır. Başvurular Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yapılacaktır.
Başvuru Tarihi: 24.11.2022 - 30.11.2022

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
1) Grafikerlik ve Fotoğraf Çekimi
Başvuru Şartları: Üniversitemizin Grafik ve Tasarım Bölümünde öğrenci olmak. Adobe programlarına hakim olmak.

2) Veri Tabanı Yönetimi
Başvuru Şartları: Word, Excel, Access programlarını çok iyi derecede bilmek. Tercihen Meslek Lisesi Bilgisayar Programcılığından mezun olmak.

İletişim Fakültesi
4 öğrenci

Teknoloji ve Transfer Ofisi
3 Öğrenci

KALGÜK (Kalite Güvence Koordinatörlüğü)
1 Öğrenci

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar,

MADDE 7- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Gazi, Şehit, Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi fesh edilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.Yayınlanma Tarihi : 24.11.2022