EN
Anasayfa / Duyurular
2019 - 2020 Akademik Yılı Sınavlarına İlişkin Karar Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,


Üniversitemiz Senato Toplantısında benimsediğimiz karar doğrultusunda; Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü;

-Ara Sınavlarının dijital ortamda yapılmasına, finallerin yüz yüze yapılma imkânı olması halinde yaz ayına bırakılmasına,

- Ara sınavların; 25 Nisan - 2 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmasına,

-Mazeret sınavlarının ise; 9 Mayıs - 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmasına,

-Ara sınavların yapılış yöntemini (test, ödev, sözlü vs.) dersin öğretim elemanları tarafından öğrencilerin şartları ve beklentilerini de dikkate alarak belirlenmesine,

-Ara sınavlarının not ağırlığının; yüz yüze eğitimde belirlenmiş olan ve ders izlencesinde öğrencilere bildirilmiş şekliyle korunmasına,

-Ara sınav tarihlerinde, yüz yüze eğitimde de olduğu gibi dersler icra edilmeyecektir.

-Dijital eğitim sürecinde; teknik takibinin zorluğu nedeniyle, öğrencilerin ders devam durumlarının sınava yönelik olarak dikkate alınmamasına,

- Ön lisans ve lisans dijital eğitiminde derslerin bitişinin 22 Mayıs 2020 tarihinde olmasına,

-Lisansüstü dijital eğitiminde ise derslerin bitişinin 29 Mayıs 2020 tarihinde olmasına,

karar verilmiştir.


Bilgilerinize rica ederim...

Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU

Rektör.Yayınlanma Tarihi : 13.4.2020