EN
Anasayfa / Duyurular
Covid-19 Önlemi Kapsamında Alınan Kararlara İlişkin Duyuru

Covid-19 önlemlerine ilişkin alınan kararlar kapsamında aşağıda ki hususlar kararlaştırılmıştır gereği için bilgilerinize sunulur.


1. Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb. önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurt dışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilecek,

2. Tıp ve diş hekimliği dahil tüm sağlık programları, fen ve mühendislik programları ile ön lisans, lisans düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrenciler de tatil kapsamında olacak,

3. Tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrenciler de tatil kapsamında değerlendirilecek,

4. Tüm öğrenciler (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda üniversitelerce bilgilendirilecek,

5. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurt dışında olup dönecek olan öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler üniversitelerin yetkili kurullarınca alınacak ve kişi özelinde değerlendirme yapılacak,
 
6. Yurt dışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili çıkılan çağrılar iptal edilecek,

7. Tıp fakültesindeki intörnler, gerekli durumlarda, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda yer alabilecekler.Yayınlanma Tarihi : 13.3.2020