EN
Anasayfa / Duyurular
Öğretim Üyesi İlanı (24.05.2019)

title
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.


1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

2 - Doçent ve Doktor öğretim üyesi adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde teslim eder.


İstenen Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Yabancı Dil Belgesi
- Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)
- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir
- Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


SON BAŞVURU TARİHİ : 17.06.2019

NOT : İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr/ilan/ogretim-uyesi.aspx adresinden ulaşılabilir.


Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı/ Program

Kadro Sayısı

 Kadro Ünvanı

Özel Şart

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Kontrol alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Haberleşme alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Elektrik,güç alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

İşaret İşleme (sinyaller ve sistemler) alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Biyomedikal mühendisi olmak, bu alanda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Elektrik elektronik mühendisi olmak, bu alanda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Mekanik alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Moleküler biyoloji ve genetik alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak, restorasyon veya restitüsyon alanında doktora yapmış olmak. mimarlık alanında akademik deneyime sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

Doçent

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Sağlık yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2

Profesör

Doçentlik unvanını  beslenme ve diyetetik alanında almış olmak,  ingilizce ders verme kriterini sağlıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2

Doçent

Doçentlik unvanını beslenme ve diyetetik alanında almış olmak, ingilizce ders verme kriterini sağlıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2

Dr.Öğr.Üyesi

Beslenme ve diyetetik alanında doktora yapmış olmak, ingilizce ders verme kriterini sağlıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

1

Profesör

Doçentlik unvanını hemşirelik alanında  almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

1

Doçent

Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

1

Doçent

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Hizmetleri Programı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Sağlık yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, hemşirelikte yönetim alanında doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Borçlar hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar

Sahne Sanatları Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Konservatuvarların opera bölümü lisans mezunu olmak, opera alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Doçent

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Tıbbi mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak, gen ekspresyonu ve hücre kültürü yöntemleri alanında deneyimli olmak, deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1

Doçent

 

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

 

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

1

Profesör

Meme cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

1

Profesör

Brakiterapi konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2

Dr.Öğr.Üyesi

Nefroloji yan dalı olan

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Prematüre retinopati tanı ve tedavisinde deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Pediatrik oftalmoloji ve şaşılık konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı

1

Doçent

MS konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

1

Profesör

Jinekolojik onkolojik deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

IVF konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Genital estetik cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Karaciğer nakli anestezisi konusunda  deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Çocuk Endokrinoloji yan dalı olan

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Septorinoplasti konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyolji Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Kronik total oklüzyon konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

1

Doçent

Kalp nakli konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Doçent

 

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

1

Doçent

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

 

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

1

Doçent

 

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

 

Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

 

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

1

Profesör

Doçentlik unvanını görsel iletişim ve grafik tasarımı ve benzeri alanlardan birinden almış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

2

Dr.Öğr.Üyesi

Görsel iletişim ve grafik tasarımı ve benzeri alanlardan birinden  doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

1

Profesör

Halkla ilişkiler veya reklamcılık alanlarında doçentlik unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

1

Doçent

Halkla ilişkiler veya reklamcılık alanlarında doçentlik unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Halkla ilişkiler veya Reklamcılık alanlarında doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

1

Profesör

Doçentlik unvanını gazetecilik, yeni medya veya iletişim alanından almış olmak.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

1

Doçent

Doçentlik unvanını gazetecilik veya yeni medya alanından almış olmak.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Gazetecilik, yeni medya veya iletişim alanında doktora yapmış olmak.

 Yayınlanma Tarihi : 24.5.2019