EN
Anasayfa / Duyurular
Öğretim Üyesi Alınacaktır

title
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.


1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.


2 - Doçent ve Doktor öğretim üyesi adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde teslim eder.


İstenen Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Yabancı Dil Belgesi

- Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not : İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara; yeniyuzyil.edu.tr/ilan/ogretim-uyesi.aspx adresinden ulaşılabilir.
Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı/ Program

Kadro Sayısı

  Kadro Unvanı

Özel Şart

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr. Üyesi

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Programı

1

Dr.Öğr. Üyesi

Biyomühendislik Lisans mezunu olmak, doktorasını biyomühendislik alanında yapmış olmak

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Programı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında  doktora yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Programı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Yüksek lisans ve Doktora öğrenimini Farmasötik mikrobiyoloji alanında yapmış olmak

Fen Edebiyat  Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

1

Doçent

Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne Sanatları Bölümü

1

Dr.Öğr. Üyesi

Oyunculuk bölümü lisans mezunu olmak, Yüksek lisans ve Doktora öğrenimini Oyunculuk veya sinema alanında yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

1

Dr.Öğr. Üyesi

 Doktorasını Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İktisat/Ekonomi alanlarında yapmış olmak. Teknoloji ve Sanayi İktisadi alanında deneyimli olmak, Kurumsal İktisat ve Ekonomik büyüme alanlarında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme koşulunu sağlamış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

1

Dr.Öğr. Üyesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya  Lojistik alanında doktora yapmış olmak, Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya lojistik, gümrük ve dış ticaret konularında ihtisaslaşmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak, Mimarlık alanında doktora yapmış olmak. Bu  alanında akademik deneyime sahip olmak.

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

Doçent

Tıp Fakültesi lisans mezunu olup, fizik tedavi uzmanı olmak veya fizyoterapi veya rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak, doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

Dr.Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi lisans mezunu olup, fizik tedavi uzmanı olmak veya fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak, bu alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Doçent

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında  almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Dr.Öğr. Üyesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

1

Doçent

Hemşirelik alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

1

Dr.Öğr.Üyesi

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi farmakoloji alanında doktora yapmış olmak,

Tıp Fakültesi

Adli Tıp Anabilim Dalı

1

Profesör

Adli Tıp Uzmanı olmak. Adli Bilimler alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Doçent

 Akciğer nakli deneyimi olan

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Profesör

Hematoloji-Onkoloji yan dalı olan

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Doçent

Hematoloji-Onkoloji yan dalı olan

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Hematoloji-Onkoloji yan dalı olan

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Profesör

Tıbbi onkoloji yan dalı olan

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Skolyoz konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

1

Doçent

Tüp bebek tedavisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Ruh sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Profesör

Güncel kornea transplantasyon teknikleri konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

Pet-mr setifikası olan

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

1

Doçent

 

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

1

Dr.Öğr.Üyesi

 

 Yayınlanma Tarihi : 25.1.2019