EN
Anasayfa / Duyurular
Kütüphane İçin Öğrenci Görevlendirmesi Hakkında

Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine ilişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinde 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Dönemi boyunca haftalık 15 saati geçmemek ve bir saat çalışma karşılığı net 7,00 TL saat ücreti ödenmek üzere toplam 4 (dört ) kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacaktır. 1 Ekim 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar müracaatlar kabul edilecektir.


Aranacak Şartlar

a) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne kayıtlı öğrenci olmak (Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere)

b) Disiplin cezası almamış olmak

c) Kayıt donduran ve Yabancı Uyruklu öğrenci olmamak,

ç) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,


İstenen Belgeler

1. Başvuru dilekçesi

2. Öğrenci belgesi

3. Ders Programı

4. Özgeçmiş

5. 1 adet fotoğraf


Başvuru Yeri: Sağlık Kültür ve Spor Daire BaşkanlığıYayınlanma Tarihi : 26.9.2018