EN
Anasayfa / Duyurular
Hukuk Fakültesi Mazeret Sınavı Başvuruları Hk.

Hukuk Fakültesi Mazeret Sınavı Başvuruları, en geç 13.04.2018 tarihinde, Cuma günü saat 17:30a kadar, Hukuk Fakültesi Dekanlığı’ndan "Mazeret Başvuru Formu" doldurularak yapılacaktır. Bu tarihten sonra getirilecek belgeler kabul edilmeyecektir.

Sınavlar 18-19-20 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak olup, sınav programı ayrıca ilan edilecektir.

İlgili hüküm:

MADDE 32– (3) Sağlık nedenleri tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınmış rapor ile belgelenmesi koşulu ile, doğal afetler mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile veya fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen haklı diğer bir nedene dayalı olarak belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrenciler için, sınavdan en az üç gün önceden duyurulmak suretiyle, aynı yarıyıl içinde ilgili ders için mazeret sınavı açılabilir. Haklı nedenin, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı andan itibaren beş iş günü içerisinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporuyla belgelendirilmesi şarttır. Raporlu olunan süre içerisinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Ara sınavlar dışındaki sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.Yayınlanma Tarihi : 6.4.2018