EN
Anasayfa / Duyurular
Kütüphane İçin Öğrenci Görevlendirmesi Hakkında


Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine ilişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde Üniversitemiz Kütüphanesinde öğrencilerimizin sınav dönemi boyunca (02.01.2018- 12.01.2018 tarihleri arasında) rahat çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla haftalık 15 saati geçmemek ve bir saat çalışma karşılığı net 7,00 TL saat ücreti ödenmek üzere toplam 3 (üç) kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacaktır.

Aranacak Şartlar

a) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne kayıtlı öğrenci olmak (Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere)

b) Disiplin cezası almamış olmak

c) Kayıt donduran ve Yabancı Uyruklu öğrenci olmamak,

ç) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

İstenen Belgeler

1. Öğrenci belgesi

2. Ders Programı

3. Özgeçmiş

4. 1 adet fotoğraf

Başvuru Yeri: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


Yayınlanma Tarihi : 27.12.2017