EN
Anasayfa / Haberler
İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri...

 

T.C.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri

 

Her ay geleneksel olarak düzenlenen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ISG Günleri’nde  bu ay Mimar ve Mühendisler Grubu'nu ağırlıyoruz.

Mühendis gözünden ISG Çalışmalarının tartışılacağı 5.Panelimin programı aşağıdaki gibi olup, Sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.

 -PANEL 5-

 

MÜHENDİSLİK KESİTİNDE 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Esin Tümer

 

Tarih: 15 MAYIS 2015

Saat: 17:00-19:00

 TC. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonu

 

 

17:00                            ETKİNLİK AÇILIŞ  

                            Dr. Öğr. Üyesi ESİN TÜMER 

Mimar (ODTÜ ’89), İş Güvenliği Uzmanı (A), Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mdr. Yrd., ISG Bölüm Bşk Yrd.

“ISG DE KAVRAM KARMAŞALARI”

 

PANEL KONUŞMACILARI

                           

17:05-17:25        Prof. Dr. Ahmet Erdal Osmanlıoğlu   

İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Erdal Osmanlıoğlu,  1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiş, 1992 yılında Bor Madenleri konusunda Yüksek Mühendislik ve 1996 yılında Nükleer Enerji alanında Doktora derecesini almıştır. 2000 yılında Argonne’da (ABD), 2002 yılında Moskova’da Nükleer Santral eğitimi alan Osmanlıoğlu, 2008 yılında Doçentlik ünvanını almış, 2012 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT) Nükleer Tesis Güvenliği ve enerji sistemleri eğitimlerini tamamlamıştır. 2010 yılından beri MMG’ye üye olan Osmanlıoğlu, Yeryüzü Mühendisleri Derneğinin Kurucu Üyesi’dir. TAEK Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde Merkez Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Erdal Osmanlıoğlu aynı zamanda Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) uzmanı, OECD Nükleer Enerji Ajansı (NEA) Komite üyesidir.

Sunu İçerik: Maden Mühendisliği, İSG ara kesitinde, mevzuat-eğitim-saha arasında mevcut durum ve olması gerekenler  

 

17:25-17:45        Sunullah Doğmuş

 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Doğmuş, Makine Mühendisi ve MBA Enerji Yönetimi Yüksek Lisansı mezunudur. Hidrolik-Pnömatik ve imalat sanayi ve enerji sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan Doğmuş halen özel sektörde ve iki üniversitede İş Güvenliği Danışmanlığı ve Eğitmenliği yapmaktadır.  1996 yılında, ODTÜ’nde “İş Kazalarının İncelenmesi Eğitimi”, BOTAŞ’ta “Teknik Emniyet Eğitimi” ve TÜPRAŞ-İZMİT Rafinerisinde 1 haftalık iş güvenliği stajıyla başladığı İş Güvenliği Uzmanlığında 19 yıl boyunca iş güvenliği, teknik emniyet, yanıcı-patlayıcı maddeler, yangın güvenliği, gaz ölçüm cihazları, yanmaya mukavim kumaşlar, kapalı alan güvenliği, exproof malzemeler ve kişisel koruyucularla ilgili çeşitli kurum ve gruplara yönelik eğitim, bilinçlendirme, denetleme ve danışmanlık yapmış; OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi çalışmaları yürütmüştür. Ayrıca büyük bir enerji kurumunda Teknik Eleman ve Uzmanlar Kurulu üyeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu sekretaryasını yürüten Doğmuş,  halen Mimar ve Mühendisler Grubu’nda Yönetim kurulu üyeliği ve İş Güvenliği Komisyonu Başkanlığı yapmaktadır. Çeşitli uluslararası sempozyum ve kongrelerde “İş Güvenliği” konusunda bildiri sunmuştur. ÇSGB-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Çalıştayları”na iştirak etmiş, Doğalgaz İşletmeciliğinde İş Güvenliğinin Kurumsal İtibar ve Verimliliğe Katkısı-Yüksek Lisans Projesi ve kurumsal yayınlarının yanı sıra, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları hakkında kılavuz niteliğinde kitap çalışması tamamlanmak üzeredir. Ayrıca Radyo ve TV kanallarında İş Sağlığı ve Güvenliği konularında programlara katılmış ve halen İSG konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla süreli Radyo ve TV programı çalışmaları yapmaktadır.

 

Sunu İçerik : Mühendis gözüyle İSG uygulamaları 

 

17:45-18:05        Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan Kuzucuoğlu

 

1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kuzucuoğlu, Yüksek Lisans eğitimini 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Konut ve Deprem Programında tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Koruma Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalında Doktor ünvanını “İstanbul Beylerbeyi Sarayında Risk Analizleri ve Koruyucu Tedbir Önerileri” teziyle aldı. Kent içi tüm alanlar ile işyerlerinde özellikle “Bilgi ve Kültür Merkezleri” olan kültür mirasının bulunduğu müze, kütüphane ve arşiv binalarındaki afet ve acil durum risklerinin azaltılması ve kültür mirasının “Önleyici Koruma” kapsamında proaktif şekilde korunmasına yönelik pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe katılmaktadır. Bir fert olarak risk azaltma çalışmalarının ülkemiz ve dünya ölçeğinde üzerinde durulması ve pek çok disiplinin organize olarak birlikte çalışması gerekliliğine inanmaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nde çalışmakta olup, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak dersler vermektedir. JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi’dir (2012-2016).

 

Sunu İçerik :  Acil Durum planlarında mevcut durum ve olması gerekenler

 

18:05-18:15        KAHVE MOLASI

 

18:15-18:45        TARTIŞMA (Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Esin TÜMER)

 

19:00                            KAPANIŞ

                            KATILIMCILARA TEŞEKKÜR BELGELERİNİN VERİLMESİ

Alev Ofluoğlu Konferans Salonu:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL

Tel: 444 50 01 / 1541

Faks: 0 212 481 40 58