EN
Anasayfa / Akademik / Enstitüler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenci Formları
Uzaktan Eğitim 2019-2020 Bahar Lisansüstü Eğitim Süreci
SBE Doktora Akış Süreci
PhD Study Process
Yeterlik Sınavı Başvuru Süreci
Yüksek Lisans Tez Savunması İş Akış Süreci
Yüksek Lisans Proje Danışmanı Öneri Formu
Proje Danışman Değiştirme Formu Sbe
Danışman değiştirme formu
Ders muafiyet formu
Diploma talep formu
Jüri üyelerine tez teslim tutanağı formu
Kayıt sildirme dilekçesi formu
Lisansüstü tez savunma sınav formu
Lisansüstü Tez Savunma Sınavı Başarlılı Sonuçlandığında Yapılması Gerekenler/b>
Tez inceleme ve kişisel rapor (Jüri Üyeleri İçin)
Tez konusu belirleme formu
Tezsiz yüksek lisans proje değerlendirme formu
Doktora tez yeterlik komitesi öneri atama formu
Doktora jüri tez değerlendirme raporu
Doktora tez danışman değişikliği formu
Doktora tez danışman öneri formu
Doktora tez izleme komitesi öneri formu
Doktora tez izleme savunma sınav formu
Doktora tez önerisi savunması sınav tutanağı
Doktora tez savunma jürisi öneri formu
Doktora yeterlik sınav jürisi öneri formu
Doktora yeterlik başvuru formu
Doktora intihal beyan formu
Sosyal Bilimler Enstitüsü tez/proje hazırlama yönergesi
Tez öneri raporu
Doktora tez konusu belirleme formu
Tezli programa geçiş başvuru formu
Doktora tez önerisi savunması sınav formu
Doktora tez savunma sınav formu
İntihal beyan formu
Kayıt dondurma dilekçesi formu
Tezsiz programa geçiş başvuru formu
Doktora tez izleme raporu
SBE Harf Notları
Tezli-Tezsiz Programlar Arası Geçiş Yönergesi
Sosyal Bilimler Ens. İlişik Kesme Belgesi
Proje Şablonu